nhím về đâu

#1
cô bác anh chị có ai mua nhím giá rẻ
xin liên hệ đt 0988811191:9^:
 

nhimhcm

Lữ khách
#2
nhím bố mẹ dẫn 02 con: 5 triệu.
nhím lứa: 2 triệu (cho tất cả các lọai 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng, 07, 09 tháng)
 
Top