Những hình ảnh đu đủ ấn tượng

  • Thread starter trungdudu
  • Ngày gửi
A

anhmytran

_
Nông dân @
#3
Cây này bị bệnh lá. Khoảng cách trồng quá dày,
lá bị đè lên nhau. Nên trồng lá vựa chạm tới
nhau thôi. Sao lại có lá bị cắt thế này?

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fimage%2Frc2sg0dzd%2F&hash=35990ce4a934661c115931e23c9e8d93


Nói chung 3 cây giống "Vợ Tổng Thống" của bạn
là giống lùn, có cả bông đực, cả bông cái.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fimage%2Fivm7i7yf9%2F&hash=8ed5bff1ed16442e476749e1f57b7e75


Đây là giống TaiNung2, cũng bị bệnh lá:

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fimage%2F71leao1un%2F&hash=5bc0427b8b10349a66b2476a298e7894


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs10.postimg.org%2Fu98qtf8y0%2FIMG_8467_Papaya_cv_Tainung.jpg&hash=838ae51a99e111a55fbb644ba74c0abb


Tôi không thích giống 1 nách 2 trái, vì trái
bị nhỏ, bị chen nhau, bị bẹp trái.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fimage%2Foz3s24op1%2F&hash=5a2b0dc9126cbb863d639798e965699eĐây là giống Lạ Ngoại:

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fimage%2Flvx2sqbib%2F&hash=7f55688fd3f676ec12f4086e0f591378


Đây là giống TaiNung1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fimage%2F993mjksv5%2F&hash=ae73e605dbb5b7b9cd9cca7471abd08eproxy.php?image=http%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fimage%2Fmco9l6xhh%2F&hash=02a7451bb999cd8612943f74fcb879f8


Nhận xét:
Giống lùn ra trái quá sớm, mất sức, thân cây và
lá nhỏ, dẫn đến trái nhỏ. Tôi coi bạn chăm sóc
khá tốt, đầy đủ phân bón và nước tưới, nhưng chỉ
được đến thế thôi, vì gần tới mức tốt nhất rồi.
 
Last edited:
Sương Sâm

Sương Sâm

Facebook: suongsamvadudu@gmail.com
#4
trungdudu trồng trọt dd kiểu này thì cửa chả thu hồi được vốn lên 95%.

haclong !
 
A

anhmytran

_
Nông dân @
#5
Không hiểu vì sao mà hình không thể hiện ra.
Tôi đành đăng lại với cách coding khác xem sao.


Cây này bị bệnh lá. Khoảng cách trồng quá dày,
lá bị đè lên nhau. Nên trồng lá vựa chạm tới
nhau thôi. Sao lại có lá bị cắt thế này?

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fhhttp%3A%2F%2Fs4.postimg.org%2Frou6m6w98%2FIMG_9105_Papaya_cv_First_Lady.jpg&hash=51a8c6892d81e78496748829545c0857


Nói chung 3 cây giống "Vợ Tổng Thống" của bạn
là giống lùn, có cả bông đực, cả bông cái.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs10.postimg.org%2Fyh3j26adk%2FIMG_8466_Papaya_cv_First_Lady.jpg&hash=adacaed458b09cf5307209c42962990f


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fup.ssc.vn%2Fimages%2F140fist_lady.jpg&hash=b300bdf928e1bd80cc326f6e539b41f2


Đây là giống TaiNung2, cũng bị bệnh lá:


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs11.postimg.org%2Faxyq6nmua%2FIMG_9106_Papaya_cv_Tainung_2.jpg&hash=7fe5aebed97563fb15c5426af8ebf93d


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs10.postimg.org%2Fu98qtf8y0%2FIMG_8467_Papaya_cv_Tainung.jpg&hash=838ae51a99e111a55fbb644ba74c0abb


Tôi không thích giống 1 nách 2 trái, vì trái
bị nhỏ, bị chen nhau, bị bẹp trái.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs10.postimg.org%2Fnwtljl5vs%2FIMG_8468.jpg&hash=f0d811586b369b93664bf172e2aeb9a8Đây là giống Lạ Ngoại:

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs21.postimg.org%2Fxxsgmvkqu%2FIMG_9107_Papaya_cv_Exotica.jpg&hash=427593033fe639df03ab9b76b268967c


Đây là giống TaiNung1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs8.postimg.org%2Flaz0dq23o%2FIMG_9108_Papaya_cv_Tainung_1.jpg&hash=91f072c8770d35c003c0fd5e798054a1proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs10.postimg.org%2Fu5exd63go%2FIMG_8464.jpg&hash=63f48b172dcd73abe72613c6e2d223c3
 
B

bigbrother

Nhanong.Com
#6
Rảnh rỗi ngồi post chơi. Nơi đây sẽ đăng những hình ảnh về đu đủ. Và Bình loạn

FIST LADY
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs4.postimg.org%2Frou6m6w98%2FIMG_9105_Papaya_cv_First_Lady.jpg&hash=db649ef5b6b68fb78fba9d6b02e6e5a8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs10.postimg.org%2Fyh3j26adk%2FIMG_8466_Papaya_cv_First_Lady.jpg&hash=adacaed458b09cf5307209c42962990f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fup.ssc.vn%2Fimages%2F140fist_lady.jpg&hash=b300bdf928e1bd80cc326f6e539b41f2


TAINUNG No2
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs11.postimg.org%2Faxyq6nmua%2FIMG_9106_Papaya_cv_Tainung_2.jpg&hash=7fe5aebed97563fb15c5426af8ebf93d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs10.postimg.org%2Fu98qtf8y0%2FIMG_8467_Papaya_cv_Tainung.jpg&hash=838ae51a99e111a55fbb644ba74c0abb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs10.postimg.org%2Fnwtljl5vs%2FIMG_8468.jpg&hash=f0d811586b369b93664bf172e2aeb9a8


EXOTICA
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs21.postimg.org%2Fxxsgmvkqu%2FIMG_9107_Papaya_cv_Exotica.jpg&hash=427593033fe639df03ab9b76b268967c


TAINUNG No1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs8.postimg.org%2Flaz0dq23o%2FIMG_9108_Papaya_cv_Tainung_1.jpg&hash=91f072c8770d35c003c0fd5e798054a1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs10.postimg.org%2Fu5exd63go%2FIMG_8464.jpg&hash=63f48b172dcd73abe72613c6e2d223c3
Rảnh rỗi ngồi post chơi. Nơi đây sẽ đăng những hình ảnh về đu đủ. Và Bình loạn

FIST LADY
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs4.postimg.org%2Frou6m6w98%2FIMG_9105_Papaya_cv_First_Lady.jpg&hash=db649ef5b6b68fb78fba9d6b02e6e5a8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs10.postimg.org%2Fyh3j26adk%2FIMG_8466_Papaya_cv_First_Lady.jpg&hash=adacaed458b09cf5307209c42962990f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fup.ssc.vn%2Fimages%2F140fist_lady.jpg&hash=b300bdf928e1bd80cc326f6e539b41f2


TAINUNG No2
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs11.postimg.org%2Faxyq6nmua%2FIMG_9106_Papaya_cv_Tainung_2.jpg&hash=7fe5aebed97563fb15c5426af8ebf93d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs10.postimg.org%2Fu98qtf8y0%2FIMG_8467_Papaya_cv_Tainung.jpg&hash=838ae51a99e111a55fbb644ba74c0abb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs10.postimg.org%2Fnwtljl5vs%2FIMG_8468.jpg&hash=f0d811586b369b93664bf172e2aeb9a8


EXOTICA
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs21.postimg.org%2Fxxsgmvkqu%2FIMG_9107_Papaya_cv_Exotica.jpg&hash=427593033fe639df03ab9b76b268967c


TAINUNG No1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs8.postimg.org%2Flaz0dq23o%2FIMG_9108_Papaya_cv_Tainung_1.jpg&hash=91f072c8770d35c003c0fd5e798054a1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs10.postimg.org%2Fu5exd63go%2FIMG_8464.jpg&hash=63f48b172dcd73abe72613c6e2d223c3
Cao thu trong du đu! bí quyết bón phân sao mà đu đủ trái sai vậy bạn?
 
A

anhmytran

_
Nông dân @
#7
Đu đủ bình thường, cứ trồng tốt cây (bự thân)
tốt lá: lá to, cuống to, thành cuống dày, thì
trái vừa sai, vừa to. Bí quyết là đủ nước đủ
phân.

Mấy cây đu đủ này, trồng đại trà thì khá tốt,
nhưng so với người trồng vài cây, thì mới chỉ
là tạm chấp nhận được thôi. Thân cây chưa bự
lắm, có lẽ vì ra trái quá sớm nên mất sức. Lá
cũng chưa to, cuống lá cũng mảnh dẻ quá. Vì
thế trái hơi bị nhỏ. Tiếc rằng tôi trồng đu đủ
đã mấy chục năm nay, cái thuở cả huyện mỗi chiều
mấy chục cây số mà chỉ có 1 tiệm chụp ảnh màu đen,
nên không có hình ảnh nào để cho các bạn coi. Cây
đu đủ của tôi cao hơn 1 mét mới ra trái, nhưng trái
bự, vì thân cây và lá rất bự. Trái ra dày đặc và
kẹt vào cuống lá khiến cho trái bị méo đi. Các cây
nhà hàng xóm cũng rất bự, vì lâu năm rồi. Tôi còn
ôm gốc trèo lên 4-5 mét hái trái nữa. Cây của tôi
tính đến ngọn chỉ cao 3 mét thôi. Hàng xóm còn có
cây chẽ thêm mấy nhánh bự, cách mặt đất chỉ 1 mét,
nên người ta bế con cho ngồi lên chẽ nhánh nữa.

Lúc ấy xưa lắm rồi. Người còn thưa thớt. Ruộng lúa
và ao cá còn ở trong phố. Bây giờ đã là thành phố
rồi, chẳng còn cây, còn lúa, hay ao nữa. Các cây đu
đủ ấy chỉ còn trong trí nhớ của tôi, như trong một
cuốn phim thần thoại giả tưởng ở thời đại bò sát.
 
trungdudu

trungdudu

Thành viên rất tích cực
#8
trungdudu trồng trọt dd kiểu này thì cửa chả thu hồi được vốn lên 95%.

haclong !
Bác thử phân tích tại sao cho anh em mở rộng tầm mắt.

Mô hình này để phát triển trồng trong chậu bán tết chứ không trồng đại trà bán trái
Một giống đu đủ mà mấy bác khoai Tây gọi là lá rộng
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fup-anh.ssc.vn%2Fimages%2F98DSCF5437.jpg&hash=b8fe17092c04d05d38dbf9c59e609ba2

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fup-anh.ssc.vn%2Fimages%2F65DSCF5154.jpg&hash=3b318f9b6a8476efc2c23c1eea60ff07

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fup-anh.ssc.vn%2Fimages%2F87DSCF5615.jpg&hash=29154c4f12c3eea2dbedc407d39c7ef2

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fup-anh.ssc.vn%2Fimages%2F89DSCF5562.jpg&hash=46c7a405512e6b909c79bb567564ac8d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fup-anh.ssc.vn%2Fimages%2F62DSCF4601.jpg&hash=c33466b44e7dcfa9310737ae46a30eaf

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fup-anh.ssc.vn%2Fimages%2F99broad_leafed_papaya.png&hash=dc973d37801a8c9ea2a5ac59c1b36519

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fup-anh.ssc.vn%2Fimages%2F62DSCF5759.jpg&hash=463ec9b3d11293b9a04ca0bc778df92b
Một giống solo mấy cây này chắc cũng tầm 5-7 năm vẫn sai, quả đóng dài hàng mét
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.electrostaticspraysystem.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FMartignani-mist-blower-papaya-4-800x600.jpg&hash=499ce19d161464d262bb852bd67d65b7

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.electrostaticspraysystem.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FMartignani-mist-blower-papaya-5-800x600.jpg&hash=adb5a52c97f2cd0ecc26e0f00ddeff89
 
A

anhmytran

_
Nông dân @
#9
Ấn tượng lắm. Đu đủ làng tôi ngày xưa cũng cao
to như vậy, nhưng số trái thì chỉ được 1/3 hay
1/4 thôi, và số cây cũng lèo tèo rải rác. Lúc
đó bà con trồng để ăn, không trồng để bán, nên
mỗi nhà chỉ vài cây, và nhiều nhà không trồng
cây đu đủ nào.

À mà cũng lạ, là sao đu đủ nhiều trái vậy mà
chưa chín? Đu đủ làng tôi trồng, quả dưới cùng
chỉ cách bông mới nhú trên ngọn chỉ hơn 1 mét
thôi, là trái dưới đã chín rồi. Vì thế tôi mới
nói số trái chỉ 1/3 thôi. Trái tập trung chụm
vào nhau, sau khi lớn thì chín, không trải dài
thời gian như trong ảnh. Trái chín đến đâu, lá
già rụng trước chỗ đó, chứ không có lá già cắt
đi trong quãng trái còn xanh đâu. Đu đủ của bạn
cũng có lá cắt đi giữa những trái còn xanh. Theo
tôi, đó là hiện tượng không đồng đều giữa lá và
trái trong cây đu đủ. Trái chín quá chậm so với
tốc độ mọc và ra lá, rụng lá của cây.

Đu đủ trong hình trồng khoảng cách thưa, nhưng
tán lá vừa chạm nhau. Tôi cho rằng như thế là
đúng kỹ thuật. Nếu lá xen nhau, đè lên nhau, thì
thiếu nắng, không đúng kỹ thuật. Cây mọc hơi quá
nhanh, nên các mắt lá khá xa nhau. Phải chăng vì
thiếu nắng mà nó mọc nhanh? Trường hợp khoảng
cách đã đủ xa, thì thiếu nắng là do vĩ độ cao.
Nếu trồng ở gần xích đạo, thì có thể mọc chậm hơn,
trái chóng chín hơn, và không có nhiều trái đeo
trên cây như vậy.
 
trungdudu

trungdudu

Thành viên rất tích cực
#10
Đúng là ấn tượng vì cháu nghĩ họ trồng đúng kĩ thuật, chăm sóc và thổ nhưỡng cũng khá tốt, nếu quan sát kĩ thì có khi 2m quả chứ chả đùa. Giống này có đạc điểm là vươn cao, chín muộn, tới 10 tháng quả mới chín vì vậy họ mới đặt tên là solo sunrise.
 
ramborong20

ramborong20

Nhà nông nghiệp dư
#11
Tiện đây cho mình hỏi đu đủ bệnh gì mà các lá ngọn của nó xoăn, trắng lại, cây suy dần và chết. Tôi không trồng nhưng nhà bên có 2 cây bị vậy luôn, tiện hỏi các cao nhân.
 
ramborong20

ramborong20

Nhà nông nghiệp dư
#13
Cũng đoán vậy, nhưng mà không biết là loại gì và chi tiết như thế nào, cách phòng trị ra sao thôi.
 
N

nvanhung

Thành viên mới
#16
trungdudu trồng trọt dd kiểu này thì cửa chả thu hồi được vốn lên 95%.

haclong !
Mình luôn luôn tôn trọng những người nông dân 1 nắng 2 sương cần cù như bạn,nhưng để kinh doanh làm giầu thì thấy hướng đi của Trung rất sáng mà ko có cửa thua bạn nhé.
Một minh họa vớ vẩn để bạn chiêm nghiêm xem sao nhé.

10565069_608792412586736_2379529400311512003_n.jpg?oh=ad3258fb615846ca11723e7c0387981d&oe=5537E417&__gda__=1425627005_99f600c115169fde80a293f67cdf5d35


10423672_588336837965627_3919974077164907510_n.jpg?oh=4d5eabfdc8eca892a212631a9c4a6aeb&oe=55018574&__gda__=1426370301_3a723abe5790de1c8f940887016223ec
 
trungdudu

trungdudu

Thành viên rất tích cực
#17
Mình luôn luôn tôn trọng những người nông dân 1 nắng 2 sương cần cù như bạn,nhưng để kinh doanh làm giầu thì thấy hướng đi của Trung rất sáng mà ko có cửa thua bạn nhé.
Một minh họa vớ vẩn để bạn chiêm nghiêm xem sao nhé.

10565069_608792412586736_2379529400311512003_n.jpg?oh=ad3258fb615846ca11723e7c0387981d&oe=5537E417&__gda__=1425627005_99f600c115169fde80a293f67cdf5d35


10423672_588336837965627_3919974077164907510_n.jpg?oh=4d5eabfdc8eca892a212631a9c4a6aeb&oe=55018574&__gda__=1426370301_3a723abe5790de1c8f940887016223ec
Thực ra là vui và yêu em đu đủ thôi anh Hùng ạ
 

Đối tácTop