Bán Những mẫu hồ thuỷ sinh đang trưng bày tại Caxinh Aquarium 104 YWang phần 5

ca xinh

Lữ khách
#1
Hồ dài 80 rộng 40 cao 50 (Đã Bán)Sau 25 ngàyHồ dài 60 rộng 40 cao 45 (Đã Bán)


[video=youtube;GkLdeWmT37g]Hồ rêu mô phỏng thiên nhiên..dài 80 rộng 40 cao 50 (Đã Bán)hồ dài 60 ngang 40 cao 50Hồ dài 80 ngang 40 cao 50 (Đã Bán)[video=youtube;isiB9Z1CZxE]

Hồ dài 1,5m rộng 50 cao 60

5 ngày tuổi..thay đổi bố cục và thay thảm cỏ đỏ bằng thảm trân châu nhật nhìn cho sáng hồHồ hiện tại sau 1 tháng 2 ngày tuổi
Hồ dài 80 rộng 40 cao 55 ( 40 ngày tuổi )Hồ dài 2m ngang 60 cao 40..phong cách thuần tuý IWAGUMI (Đã Bán)

[video=youtube;YhwA43Ol72I]

vận chuyển hồ đến chủ đầu tư thì nhà cúp nước nên chưa vô nước được..10 người mới khuân nổi cái hồ này lên xe,muốn trẹo cả tay..chụp đỡ mấy tấm hình rồi chạy đi làm hồ đã..mấy bữa sau có dịp sẽ làm tấm toàn cảnh..

Hồ dài 1,2m rộng 45 cao 60Hồ treo tường 2 mặt dài 1,15m ngang 30 cao 50


Sau :[video=youtube;OKUMBgXHCOI]