Nơi bán phân RealStrong

tranvi

Nông dân tự lo
Ở trang Kỹ thuật nông nghiệp có bài viết về RealStrong là sản phẩm phân hữu cơ khoáng vi sinh mới có thể thay thế hoàn toàn phân hữu cơ nhưng không biết nơi bán sản phẩm này ở khu vực TP HCM và lân cận. ACE nào có thông tin xin chia sẻ cùng bà con. Cảm ơn nhiều!!!
 
Back
Top