Nơi điều trị chó mèo cảnh uy tin chất lượng tại Đà Nẵng

  • Thread starter Nguyen Trong Sy
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyen Trong Sy

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Trong Sy
- Địa chỉ: Đà Nẵng
- Tel, Fax: 0905006996 ::: FaX
- email: synguyentrong@yahoo.com.vn
================================

<p>-Trung t&acirc;m ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n điều trị bệnh cho ch&oacute; m&egrave;o cảnh, tại th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng ai c&oacute; nhu cầu xin gọi: 0905006996 .</p><p>_Trung t&acirc;m c&oacute; b&aacute;n m&aacute;y ấp trứng gia cầm từ 200-100000 quả, ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ : 0905006996.</p><p>Trung t&acirc;m chuy&ecirc;n b&aacute;n c&aacute;c loại vacsin cho : ch&oacute;, m&egrave;o, thỏ, g&agrave;, vịt heo,..... moi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:0905006996</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top