Nuoi bo cau Phap theo mo hinh sinh san khep kin

  • Thread starter Trai Chim Phap
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trai Chim Phap

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trai Chim Phap
- Địa chỉ: Hưng Phúc- Tương Giang- Từ Sơn - Bắc Ninh
- Tel, Fax: 01679.600.100 ::: FaX 0989.50.88.26 ::: FaX
- email: changtraihomhinh_86bn@yahoo.com
================================

<p><font size="4">I- Chuồng nu&ocirc;i:Cho 1 &ocirc; nhốt 1doi : Mặt tiền&nbsp; X S&acirc;u X Cao&nbsp;&nbsp;&nbsp; - <font color="#000099">50cm X 50cm X 60cm</font></font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chiều cao chia đ&ocirc;i l&agrave;m 2 ngăn, mỗi ngăn(tầng) buộc 1 ổ để cho chim đẻ trứng v&agrave; ấp, nu&ocirc;i con.</font></p><p><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Như vậy tốt nhất chiều cao của 1 chuồng sẽ c&oacute; thể chồng được<font color="#000099"> 3 &ocirc;,(3 tầng)</font>, khoảng c&aacute;ch giữa c&aacute;ch &ocirc; l&agrave; 7-8cm để c&oacute; thể nh&eacute;t l&aacute; chắn ph&acirc;n từ chuồng tr&ecirc;n rơi xuống chuồng dưới. <br /></font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cứ như vậy t&ugrave;y theo khổ nh&agrave;/chuồng b&agrave; con c&oacute; thể nối d&agrave;i bao nhi&ecirc;u &ocirc; t&ugrave;y theo &yacute; th&iacute;ch l&agrave;m sao để tiện vận chuyển, ph&ugrave; hợp với chuồng trại.</font></p><p><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Từ mặt tiền của mỗi tầng của &ocirc; chuồng ta đua d&agrave;i ra khoảng 20cm để k&ecirc; những tấm gỗ d&agrave;i đựng m&aacute;ng ăn, m&aacute;ng uống cho chim, rất tiện lợi v&agrave; vệ sinh.</font></p><p><font size="4">II- Chim giống ban đầu tốt nhất l&ecirc;n nu&ocirc;i quần thể cho đến khi chuẩn bị sinh sản la tốt nhất để chim c&oacute; thể ph&aacute;t triển xương h&aacute;ng to v&agrave; khỏe mạnh để co thể sinh sản tốt nhất.</font></p><p><font size="4">III- Chim th&agrave;nh thục từ 4,5-5 th&aacute;ng tuổi chim c&oacute; thể tự gh&eacute;p đ&ocirc;i được, ta l&ecirc;n để chim tự t&igrave;m đến nhau, v&agrave; nhốt từng đ&ocirc;i ch&uacute;ng đ&atilde; t&igrave;m nhau va nhốt lại, cứ như vậy sẽ gh&eacute;p được hết.</font></p><p><font size="4">III- Chế độ ăn uống cho chim sinh sản</font></p><p><font size="4">&nbsp; &nbsp;&nbsp; Cho ăn đầy đử thức ăn hỗn hợp gồm: Ng&ocirc;, l&uacute;a, gạo xay, c&aacute;m hỗ trợ sinh sản v&agrave; thức ăn bổ xung gồm : Chất kho&aacute;ng vitamin + muối ăn tinh+ sỏi răm</font></p><p><font size="4">&nbsp; &nbsp;&nbsp; Tẩy giun định kỳ cho giun sinh sản 4-6 th&aacute;ng 1 lần(rất quan trọng, nếu kh&ocirc;ng tẩy giun hiệu quả sinh sản sẽ k&eacute;m hẳn)</font></p><p><font size="4">&nbsp; &nbsp;&nbsp; Cho chim uống thuốc ph&ograve;ng bệnh đi ia(R&ugrave;) 3 th&aacute;ng 1 lần,( c&oacute; thể d&ugrave;ng Lasota)</font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cho uống vitamin, thuốc ph&ograve;ng bệnh mỗi khi thời tiết thay đổi.</font></p><p><font size="4">IV- Chim non l&agrave;m giống</font></p><p><font size="4">Chọn chim khỏe mạnh, kh&ocirc;ng dị tật, chim khoảng 1 th&aacute;ng sẽ c&oacute; thể tự ăn mổ, d&ugrave;ng vacxin chủng đậu m&ugrave;a v&agrave; vacxin lasota phong bệnh đi ỉa, đến khi xuất chuồng cho uống lasota lại 1 lần nữa.</font></p><p><font size="4">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i chim bồ c&acirc;u Ph&aacute;p sinh san theo m&ocirc; h&igrave;nh kh&eacute;p k&iacute;n đang được &aacute;p dụng nu&ocirc;i tai trại chim Ph&aacute;p Thượng Hải.</font></p><p><font size="4">B&agrave; con c&oacute; thể đến tham quan trực tiếp v&agrave; hoc hỏi cũng như trao đổi kinh nghiệm nu&ocirc;i chim. </font><br /></p><p><font size="4">K&iacute;nh ch&uacute;c b&agrave; con nu&ocirc;i chim Ph&aacute;p th&agrave;nh c&ocirc;ng.</font><br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top