NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ NÊN THẬN TRỌNG

andong

Lữ khách
#1
<p><font size="3">ch&agrave;o b&agrave; con! hiện nay nước ta đang rộ l&ecirc;n phong tr&agrave;o chăn nu&ocirc;i dvhd.nghe b&aacute;o đ&agrave;i v&agrave; c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng tung h&ocirc;.&ocirc;ng n&agrave;y&nbsp;b&agrave; kia l&agrave;m gi&agrave;u từ nu&ocirc;i con n&agrave;y con nọ.sự thật l&agrave; vẫn c&oacute; nhưng chỉ những người nu&ocirc;i v&agrave; b&aacute;n được con giống m&agrave; th&ocirc;i.</font></p><p><font size="3">con heo rừng l&agrave; 1 v&iacute; dụ.thời điểm 2008 tới 350ng&agrave;n/1kg heo giống.v&agrave; b&acirc;y giờ k ai mua giống nữa heo rừng rẻ hơn heo trắng.b&aacute;n c&ograve;n k c&oacute; ai mua.</font></p><p><font size="3">tới lượt con nh&iacute;m.2010 gi&aacute; nh&iacute;m giống 20tr/1cặp 3th&aacute;ng tuổi tới giờ b&aacute;n&nbsp;k ai mua.gi&aacute; nh&iacute;m thịt 200ng&agrave;n/1kg ti&ecirc;u thụ rất &iacute;t v&igrave; nu&ocirc;i nhốt chất lượng thịt qu&aacute; tệ. n&ocirc;i dvhd h&atilde;y thận trọng!</font></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tphcm
- Địa chỉ: tphcm
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
 

thanhlapvn

Lữ khách
#2
chào bà con! hiện nay nước ta đang rộ lên phong trào chăn nuôi dvhd.nghe báo đài và các phương tiện truyền thông tung hô.ông này bà kia làm giàu từ nuôi con này con nọ.sự thật là vẫn có nhưng chỉ những người nuôi và bán được con giống mà thôi.
con heo rừng là 1 ví dụ.thời điểm 2008 tới 350ngàn/1kg heo giống.và bây giờ k ai mua giống nữa heo rừng rẻ hơn heo trắng.bán còn k có ai mua.
tới lượt con nhím.2010 giá nhím giống 20tr/1cặp 3tháng tuổi tới giờ bán k ai mua.giá nhím thịt 200ngàn/1kg tiêu thụ rất ít vì nuôi nhốt chất lượng thịt quá tệ. nôi dvhd hãy thận trọng!

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tphcm
- Địa chỉ: tphcm
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
Bi qua thế bạn, nhím 200k/1kg đâu ra??
Còn heo rừng rẻ hơn heo trắng ??
Thông tin bạn đưa ra chỉ đúng 1 phần.

Thiếu thông tin hay sao mà post bài gây hoang mang dư luận quá!
 

tanphatr07

Nhanong.Com
#3
bạn post bài ko rõ ràng gì cả thông tin sai sự thật, con heo rừng thì còn tuỳ vào chất lượng con giống nữa, nếu heo rừng mà mỡ nhiều thì thịt rẻ hơn heo công nghiệp là đúng rồi....
 

thanhnhon77

Nhanong.Com
#4
" Có trí ,làm quan, có gan làm giàu" . Nuôi ĐVHD ít rủi ro hơn, dù rẻ vẫn có cơ hội thu được vốn. Nuôi heo, gà CN bị dịch là mất trắng.
 
#6
o viet nam cai gi ma re co dau ra thi lam. ko biet dung nen lam roi se bi mat trang.nguoi ban' co 1 noi toi 10 toan la xao.nuoi cho da ko ai mua ban re thi lo. tren doi nay ko co ai tot dau toan la lua nhau ma giau.chu nghe nuoi heo rung,nhim,da dieu,de,ai noi nuoi ngon lam thu nuoi di roi se biet .toan di lua nguoi ta ban con giong ko co dau ra.cuoi cung ai cung chet nguoi nay lua nguoi kia .nguoi kia lua nguoi no.vay ma chuyen hinh bao tri noi hay lam nghe nao cung giau cuoi ai cung trang tay
 

di len lam giau

trần văn thủy
Nông dân @
#7
theo em nhà nước đã đăng lên đài ,báo vo tuyến thì không sai được chẳng nẽ nhà nước hại ta sao