Nuôi Dúi không lo đầu ra

Chào ace
Hiện nay nuôi dúi không còn mới. Đối với nhà nông nuôi dúi là ít rủi ro về giá.
Còn trong quá trình nuôi tận dụng thức ăn tại địa phương như tre, mía., bắp...
Chuồng trại cũng đơn giản
Ace có thể tham khảo tại :
 
Back
Top