Nuôi Lợn rừng 2 năm là thu hồi vốn

  • Thread starter trangtraidailai
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

trangtraidailai

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trang Trại Đại Lải
- Địa chỉ: Thôn Đồng Câu Xã Ngọc Thanh Phúc Yên Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 0904962026 ::: FaX
- email: phamxuanhoa_74@yahoo.com.vn
================================

<p align="justify">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; b&aacute;n lợn giống loại từ 20 - 30 kg . Mời c&aacute;c b&aacute;c gh&eacute; qua thăm quan </p><p><img style="width: 211px; height: 220px" height="220" src="http://i857.photobucket.com/albums/ab140/phamxuanhoa_74/P1010566.jpg" width="211" border="0" /></p><p>Đ&acirc;y l&agrave; n&aacute;i chửa được 2 th&aacute;ng </p><p><img style="width: 289px; height: 193px" height="193" src="http://i857.photobucket.com/albums/ab140/phamxuanhoa_74/P1010556.jpg" width="289" border="0" /></p><p>Đ&agrave;n con n&agrave;y mới sinh ra được&nbsp;8 ng&agrave;y</p><p><img style="width: 362px; height: 226px" height="226" src="http://i857.photobucket.com/albums/ab140/phamxuanhoa_74/P1010553.jpg" width="362" border="0" /></p><p>Đ&agrave;n n&agrave;y sinh được 14 ng&agrave;y rồi nh&igrave;n đ&aacute;ng y&ecirc;u lắm</p>
 


Tôi đã ý kiến với bác, tiêu đề không ghi tính chất khẳng định như thế! Nếu 2 năm ko thu vốn đc thì sao?? Bác chỉ cần đề "Vĩnh Phúc- Bán heo rừng".
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top