nuôi luon theo môn hình ban hoang da

tình hình làn hiện nay mình muốn đầu tư nuôi lươn theo dạng tự nhiên. Vì hiện nay nuôi theo dạng bùn, không bùn... thì nhiều rồi thấy cực quá phải thay nước, trị bệnh...mà giá bán không cao. Thực tế mình có thử nghiệm 1 ao, tuy nuôi với số lượng không nhiều (do đặt dớn được bao nhiêu thì thả xuống) nhưng thấy có hiệu quả khả quan, giờ muốn bắt chỉ cần lấy ống trúm đặt xuống là có lươn ăn (toàn lươn bự). Chăm sóc thì lâu lâu thả thêm ốc bưu vàng, cá sặc... cho chúng tự sinh sản để lươn bắt ăn. Thiết nghỉ đây là mô hình, đơn giản thuận lợi cho những ai không có nhiều thời gian, không biết có ai đã thực hiện thành công quy mô chưa mình muốn trao đổi học hỏi để phát triển mô hình rộng hơn.
 
Top