NUÔI NHÍM MAU GIÀU ,THU NHẬP CAO

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: AP BÀU ĐIỀU -PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI -TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email: ng-chau@takakovietnam.com
================================

<p><strong>TRẠI NH&Iacute;M GIỐNG GIA HUY </strong></p><p><strong>THEO T&Igrave;NH H&Igrave;NH HIỆN TẠI ,PHONG TR&Agrave;O NU&Ocirc;I NH&Iacute;M ĐANG PH&Aacute;T TRIỂN MẠNH</strong></p><p><strong>CON GIỐNG KH&Ocirc;NG ĐỦ ĐỂ CUNG CẤP</strong></p><p><strong>V&Igrave; SAO NHIỀU NGƯỜI NU&Ocirc;I NHƯNG NH&Iacute;M VẪN CỨ SỐT GI&Aacute;??</strong></p><p><strong>ĐƠN GIẢN V&Igrave; NH&Iacute;M ĐẺ QU&Aacute; &Iacute;T, N&Ecirc;N VẤN ĐỀ BẢO H&Ograve;A CON GIỐNG C&Ograve;N XA XA LẮM , B&Agrave; CON AN T&Acirc;M . TRUNG B&Igrave;NH 1 CẶP BỐ MẸ ĐẺ 3 CON/NĂM </strong></p><p><strong>MỖI CẶP BỐ MẸ THU LỜI KHOẢNG 15-20 TRIỆU/NĂM : SI&Ecirc;U LỢI NHUẬN </strong></p><p><strong>GẦN Đ&Acirc;Y C&Oacute; NHIỀU KẺ XẤU PHAO TIN NHẢM L&Agrave;M B&Agrave; CON HOANG MANG </strong></p><p><strong>TRẠI GIỐNG CH&Uacute;NG T&Ocirc;I KO ĐỦ CON GIỐNG ĐỂ CUNG CẤP </strong></p><p><strong>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute;</strong></p><p><strong>NHẬN CUNG CẤP CON GIỐNG C&Aacute;C LOẠI </strong></p><p><strong>ĐT: 0903027776</strong></p><p></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top