Nuôi Nhím

  • Thread starter linh0419
  • Ngày gửi
L

linh0419

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Linh
- Địa chỉ: TP HCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<strong><p>Nu&ocirc;i nh&iacute;m l&atilde;i hơn trồng c&agrave; ph&ecirc; </p></strong><p>Từ 13 con nh&iacute;m, &ocirc;ng L&ecirc; Văn (th&ocirc;n Quảng Sơn, Nghĩa Thắng, Đăk RLấp, Đăk N&ocirc;ng) đ&atilde; biết ph&aacute;t triển nghề để trở n&ecirc;n gi&agrave;u c&oacute;, trả hết nợ nần&hellip; </p><p>Theo &ocirc;ng Văn, nghề nu&ocirc;i nh&iacute;m &quot;nh&agrave;n nhất trong c&aacute;c nghề nu&ocirc;i&quot;. Theo t&iacute;nh to&aacute;n của &ocirc;ng, cứ 3 con nh&iacute;m mỗi năm thu nhập hơn 1ha c&agrave; ph&ecirc;. Bởi: &quot;Mỗi ha c&agrave; ph&ecirc; một năm đầu tư khoảng 25 triệu đồng, thu về được 2 tấn. T&iacute;nh theo gi&aacute; hiện nay, chỉ l&atilde;i 25 triệu. Trong khi đ&oacute;, cứ 3 con nh&iacute;m mỗi năm đẻ &iacute;t nhất 4,5 cặp; mỗi cặp nh&iacute;m giống, chỉ sau gần 2 th&aacute;ng, b&aacute;n được gần 10 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại, mỗi con nh&iacute;m chỉ ăn hết 2.000 đồng/ng&agrave;y. T&iacute;nh ra một năm chỉ chi hết khoảng 2 triệu cho 3 con&quot;. </p><p>Từ 13 con nh&iacute;m ban đầu (năm 1999), hiện đ&agrave;n nh&iacute;m của &ocirc;ng Văn đ&atilde; hơn 100 con, mỗi ng&agrave;y &ocirc;ng chỉ cần bỏ ra nửa giờ buổi tối để chăm s&oacute;c. Thời gian ban ng&agrave;y, &ocirc;ng thoải m&aacute;i chăm s&oacute;c 3ha c&agrave; ph&ecirc;. Kh&ocirc;ng chỉ &quot;nh&agrave;n&quot; c&ocirc;ng m&agrave; &quot;c&aacute;i ăn&quot; cho nh&iacute;m cũng rất đơn giản. Tất cả c&aacute;c loại rau hoặc sắn, bắp nh&iacute;m đều ăn được. &Ocirc;ng Văn cho biết: &quot;Nhiều h&ocirc;m bận việc kh&ocirc;ng mua được thức ăn, t&ocirc;i chỉ cần ra vườn h&aacute;i &iacute;t rau l&agrave; xong&quot;. Từ 13 con đầu ti&ecirc;n, đến nay, &ocirc;ng Văn đ&atilde; c&oacute; hơn 100 con, trong đ&oacute; 62 con l&agrave; nh&iacute;m sinh sản. Mỗi năm đ&agrave;n nh&iacute;m của &ocirc;ng đẻ hơn 100 cặp. T&iacute;nh sơ sơ, &ocirc;ng Văn &quot;bỏ t&uacute;i&quot; gần tỷ đồng. Nh&iacute;m rất &iacute;t bệnh tật, chỉ thi thoảng bị ti&ecirc;u chảy. Những l&uacute;c như thế, &ocirc;ng Văn chỉ cần kiếm cho nh&iacute;m thức ăn g&igrave; đ&oacute; c&oacute; vị ch&aacute;t l&agrave; ổn. Mỗi cặp nh&iacute;m giống c&oacute; thể sinh sản suốt 20 năm. Nh&iacute;m giống hiện gi&aacute; kh&aacute; cao xong chỉ sau 1 năm l&agrave; c&oacute; thể lấy lại vốn. </p><p>Hiện giống nh&iacute;m kh&aacute; khan hiếm, n&ecirc;n &ocirc;ng Văn chỉ cần ngồi nh&agrave; chờ người đến mua. Chuồng nh&iacute;m của &ocirc;ng đ&atilde; được cấp ph&eacute;p hẳn hoi n&ecirc;n người mua lu&ocirc;n được y&ecirc;n t&acirc;m. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy m&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n &quot;&ocirc;ng Văn nh&iacute;m&quot; đ&atilde; được những người nu&ocirc;i nh&iacute;m trong Nam ngo&agrave;i Bắc đều biết. &Ocirc;ng Văn cho biết: &quot;Nếu muốn mua được nh&iacute;m, người mua phải gọi điện đặt h&agrave;ng trước th&igrave; mới c&oacute; được. </p><p>Chỉ sau 3 năm nu&ocirc;i nh&iacute;m, khoảng nợ gần tỷ đồng, &ocirc;ng Văn đ&atilde; thanh to&aacute;n xong. Theo &ocirc;ng Văn, nếu nu&ocirc;i được nh&iacute;m thịt th&igrave; l&atilde;i l&agrave; rất lớn. Mỗi kg nh&iacute;m hiện c&oacute; gi&aacute; 500 ng&agrave;n đồng. Trong khi đ&oacute; chỉ cần nu&ocirc;i một năm l&agrave; nh&iacute;m đạt từ 16 - 18kg. Tuy nhi&ecirc;n hiện nay giống nh&iacute;m kh&aacute; khan hiếm n&ecirc;n việc nu&ocirc;i được nh&iacute;m thịt đang l&agrave; một vấn đề. &quot;T&ocirc;i đang t&iacute;nh sẽ tiến tới nu&ocirc;i nh&iacute;m thịt. Tuy nhi&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; kế hoạch l&acirc;u d&agrave;i, bởi nhu cầu nh&iacute;m giống hiện nay rất lớn trong khi đ&oacute; người nu&ocirc;i chỉ đếm tr&ecirc;n đầu ng&oacute;n tay. Nếu ph&aacute;t triển được nh&iacute;m thịt th&igrave; cả gia đ&igrave;nh t&ocirc;i sống khoẻ m&agrave; chẳng cần lo nghĩ g&igrave;&quot;- &ocirc;ng Văn t&acirc;m sự: &quot;Nghề n&agrave;y l&agrave;m chơi m&agrave; ăn thiệt c&aacute;c ch&uacute; &agrave;!&quot;. </p><p>http://www.vietlinh.vn/</p><font face="Arial" size="2" />
 


Quả thật nhím là con vật dễ nuôi nhất trong tất cả các vật nuôi.
 
đúng là nuôi nhím bây giờ thì lãi thật đấy nhưng nuôi 1 năm mà nhím nặng từ 16-18 kg/con thì quả là ,,,,,,,,?
 
uh thì cứ cho dùng thủ thuật nào đó 1 năm đc 16kg với giá nhím thịt bán ra và nhím giống mua vào bây giờ thì nuôi nhím thịt có mà phá sản. 16kg x 400nghìn/kg = 6t4; mà 12triệu 1cặp nhím giống;
Nên trước khii định nuôi nhím các bác cứ cẩn trọng một mai giiống nhím bão hòa rồi thì, khog thể có siêu lợ nhuận đâu
 


Back
Top