NUÔI RẮN

Xuan Vu

_
Nông dân @
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cá nhân ,XUÂN VŨ
- Địa chỉ: huyện ĐỨC HUỆU tỉng LOMG AN
- Tel, Fax: dts 0907938476 ::
- email: vubavuongvu@yahoo.com.vn
================================

<p>M&igrave;nh đ&atilde; nu&ocirc;i v&agrave; cho sinh sản th&agrave;nh c&ocirc;ng rắn long thừa (hổ dện,hổ h&egrave;o,r&aacute;o tr&acirc;u,hổ tr&acirc;u ,rắn r&aacute;o...)Loại rắn n&agrave;y c&oacute; nhiều t&ecirc;n gọi theo từng điạ phương của ch&uacute;ng ở.Hiện nay gi&aacute;&nbsp; rắn thịt n&agrave;y&nbsp; l&agrave; 500.000d/1kg&nbsp; .h&ocirc;m nay m&igrave;nh c&oacute; b&aacute;n con giống với gi&aacute; 700.000d/1kg trọng lượng 300g-500g/con v&agrave; được nu&ocirc;i 3-5 th&aacute;ng tuổi .Đến th&aacute;ng 9al m&igrave;nh c&oacute; b&aacute;n con giống mới nở v&agrave; con mẹ đang mang bầu v&agrave; cả trứng nửa .ace c&oacute; muốn nu&ocirc;i th&igrave; h&atilde;y gọi 0907938476 gặp m&igrave;nh để trao đổi nhiều hơn ,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TH&Acirc;N &Aacute;I </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; XU&Acirc;N VŨ <br />&nbsp; </p>
 


vusg

Thành viên mới
Có thể cho mình tham quan trang trại của bác trước không? Mô hình ok mình sẽ lấy giống. Đang dư 1 số chuồng heo, tận dụng nuôi rắn được ko anh? Thanks
 

Xuan Vu

_
Nông dân @
chào bạn
nếu bạn đến tham quan thì gọi cho mình trước để mình có thời gian tếp bạn, rất muốn được tiếp chuyện với bạn sdt của mình 0907938476
Thời gian trước tôi nuôi trong lồng và sau số lượng nhiều tôi tận dùng chuồng heo để nuôi ,đến nay nhiều quá tôi nuôi với mô hình bán hoang dã ,
nuôi trong chuồng heo rất tốt bạn à
 


Top