Ốc sên chữa bệnh

  • Thread starter anhbinhduong
  • Ngày gửi
A

anhbinhduong

Guest
#1
<p>Cần b&aacute;n ốc s&ecirc;n nu&ocirc;i sạch từ A đến Z. </p><p>1. Ốc s&ecirc;n d&ugrave;ng để l&agrave;m đẹp được nu&ocirc;i từ: Dưa leo +&nbsp;l&aacute; nha đam + l&aacute; h&agrave;nh t&acirc;y +&nbsp;củ c&agrave;&nbsp;rốt. Gi&aacute; 5 ngđ/con.</p><p>2. Ốc s&ecirc;n hỗ trợ yếu sinh l&yacute; (trầm cảm) được nu&ocirc;i từ: Trinh nữ ho&agrave;ng cung + l&aacute; hẹ + gi&aacute; đỗ + nha đam + tỏi tươi. Gi&aacute; 6 ngđ/con.</p><p>3. Ốc s&ecirc;n hỗ trợ bệnh khớp (bệnh gout) được nu&ocirc;i từ: L&aacute; lốt + l&aacute; gừng + l&aacute; t&iacute;a t&ocirc; + l&aacute; l&aacute;ng + nha đam + l&aacute; lược v&agrave;ng. Gi&aacute;: 7ngđồng/1con.</p><p>Tất cả đều được nu&ocirc;i, v&agrave; chăm s&oacute;c kiểm nghiệm cẩn thận. Thức ăn đều l&agrave; c&acirc;y thuốc Nam&nbsp;được&nbsp;trồng sạch.</p><p>H&atilde;y c&ugrave;ng l&agrave;m cuộc sống tốt đẹp ơn. Cảm ơn những ai đ&atilde; quan t&acirc;m v&agrave; ủng hộ.</p><p>Đỗ Văn Anh, Đt: 0902.022.081.</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Văn Anh
- Địa chỉ: 29/18 Bình phú, Bình chuẩn, Thuận an, Bình dương
- Điện thoại: 0902022081 - Fax: 06503789157
- email: anhnhatphap@gmail.com
 

Đối tácTop