Phân biệt xích non

Xuan Vu

_
Nông dân @
#2
Hình nghiên, con đứng trên trống, bên phải màn hình. Hai anh chị này tương vợ chồng với nhau
 

thekingdn

Lữ khách
#3
Hình nghiên, con đứng trên trống, bên phải màn hình. Hai anh chị này tương vợ chồng với nhau
thank anh vũ em cũng ngi ngi như vậy
con mà anh nói trống thì mỏ đỏ hơn con kia
nhìn cũng phong độ hơn
nhưng để cho chắc chắn hơn thì vẫn tiếp thu ý kiến từ nhiều phía
lên cho mấy bác vào cho ý kiến tham khảo