Phân chuyên Phong lan Bonsai dạng túi lọc

  • Thread starter hvp
  • Ngày gửi
H

hvp

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty CP Dịch Vụ Kĩ Thuật Nông
- Địa chỉ: Số 2 Đường Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Q.9 TPHCM
- Tel, Fax: (08) 6282 6344 ::: FaX (08) 3731 2832 ::: FaX
- email: my.nguyen@phanbonlahvp.com
================================

<p>HVP 1602.HK dạng t&uacute;i lọc (như tr&agrave; t&uacute;i lọc) sử dụng cho bonsai v&agrave; phong lan. &nbsp;Đặt t&uacute;i ph&acirc;n trực tiếp l&ecirc;n chậu, tưới nước chăm s&oacute;c như b&igrave;nh thường. &nbsp;Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho c&acirc;y đầy đủ cho 1 th&aacute;ng. &nbsp;Rất tiện dụng cho những nh&agrave; trồng &iacute;t v&agrave; bận rộn. &nbsp;Cứ một th&aacute;ng một lần l&agrave; bạn kh&ocirc;ng phải bận t&acirc;m. &nbsp;</p><p>C&oacute; 3 loại cho từng giai đoạn c&acirc;y: c&acirc;y c&ograve;n nhỏ đến trưởng th&agrave;nh, giai đoạn k&iacute;ch th&iacute;ch ra hoa, giai đoạn dưỡng c&acirc;y sau khi ra hoa. &nbsp;</p><p>Nguy&ecirc;n liệu của Mĩ.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top