Phòng tránh dịch bệnh cho lợn rừng trong mùa lạnh

  • Thread starter sondaotuan
  • Ngày gửi
S

sondaotuan

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CPPT nông lâm Đức Sơn
- Địa chỉ: Xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888
- email: daoquocthan@yahoo.com.vn
================================

Hiện nay tr&ecirc;n cả nước c&oacute; rất nhiều địa phương dịch bệnh về lợn đang ho&agrave;nh h&agrave;nh. Để đảm bảo cho đ&agrave;n lợn rừng được an to&agrave;n, b&agrave; con cần ph&ograve;ng tr&aacute;nh bệnh hơn l&agrave; chữa bệnh, v&igrave; vậy cần ti&ecirc;m ph&ograve;ng dịch bệnh đ&uacute;ng lịch, ti&ecirc;u độc, khử tr&ugrave;ng định kỳ, &iacute;t nhất một tuần một lần, tr&aacute;nh cho người lạ (đặc biệt ở địa phương đang c&oacute; dịch bệnh) v&agrave;o khu trang trại. Chi tiết cụ thể b&agrave; con muốn biết cứ li&ecirc;n hệ trực tiếp với t&ocirc;i: Đ&agrave;o Quốc Th&acirc;n 0903284888, bằng kinh nghiệm của m&igrave;nh, t&ocirc;i sẽ tư vấn miễn ph&iacute; cho b&agrave; con. Mục đ&iacute;ch l&agrave; cộng đồng nu&ocirc;i lợn rừng lu&ocirc;n an to&agrave;n, ph&aacute;t triển.<br />
 

Đối tác


Top