PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI - Cty TNHH Dinh Dưỡng quốc tế Nam Khanh

  • Thread starter thithivu
  • Ngày gửi
T

thithivu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thithivu
- Địa chỉ: tầng 5 nhà A1 ngõ 102 Trường Chinh Đống Đa Hà Nội
- Tel, Fax: 0915193042 ::: FaX
- email: thithivu@gmail.com
================================

<p><font size="3">cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp sản phẩm phụ&nbsp; gia thức ăn chăn nu&ocirc;i b&agrave;o gồm nhiều d&ograve;ng sản phẩm. gi&uacute;p cho vật nu&ocirc;i sinh trưởng t&ocirc;t, kh&aacute;ng bệnh, k&iacute;ch th&iacute;ch khả năng hấp phụ thức ăn. hướng lạc, l&ocirc;ng mượt, da thịt hồng h&agrave;o, ..... c&aacute;c sản phẩm được ph&acirc;n phối độc quyền tại ph&iacute;a Bắc. như Star carnitine 50 (98), Star betanie 98, Star synbiotic......kh&ocirc;ng sử dụng chất cấm, đ&atilde; được kiểm nghiệm trước khi đưa v&agrave;o lưu h&agrave;nh tr&ecirc;n thị trường thức ăn chăn nu&ocirc;i</font></p>
 
Back
Top