Phụ Gia thức ăn gia súc DCP(Dicalcium Phosphate)

  • Thread starter Artexthanglong
  • Ngày gửi
A

Artexthanglong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Artexthanglong
- Địa chỉ: 87/15 Đường TA, 17A khu phố 1, Phường Thới An, Q12
- Tel, Fax: 08.35043513 FaX 08.37178661
- email: Lygia_37@yahoo.com.vn
================================

<p>Nội dung: C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i xin tr&acirc;n trọng gửi lời ch&agrave;o đến Qu&yacute; Kh&aacute;ch.<br />Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n h&agrave;ng phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i DCP với gi&aacute; cả th&iacute;ch hợp, cạnh tranh.<br />- P : 17.5%min<br />- Ca : 21%min<br />Số lượng khả năng cung cấp tr&ecirc;n 300 tấn<br />Ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn v&agrave; mong muốn hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i c&ugrave;ng Qu&yacute; kh&aacute;ch.<br />Địa điểm: TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br /></p><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ Ms Ly Gia : 0919.428.935</p>
 

Quảng cáoTop