phú thọ-Mua bán ếch

  • Thread starter nhimvt
  • Ngày gửi
N

nhimvt

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nhimvt
- Địa chỉ: Việt Trì - Phú Thọ
- Tel, Fax: 02103.841564
- email:
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 9pt; color: #222222; font-family: Tahoma">Hiện trại ếch ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung ứng cho thị trường ếch con, ếch giống, ếch thịt, ếch bố mẹ.<br />Trao đổi kinh nghiệm cho ếch đẻ bằng phương ph&aacute;p nh&acirc;n tạo.<br />Nhận đặt h&agrave;ng với số lượng lớn.<br />Hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i ếch, tỷ lệ sống v&agrave; cho thịt cao.<br />Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:<br />&Ocirc;ng b&agrave; Đức Ch&igrave;nh Th&agrave;nh phố Việt tr&igrave;, tỉnh ph&uacute; thọ.Điện thoại: 0914357559 or 0917626264, 02103.841864 <br /></span></p>
 

Quảng cáo

Top