Premix cho gia suc gia cam

  • Thread starter Công ty TNHH Nhân Lá»™c
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty TNHH Nhân Lộc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Nhân Lộc
- Địa chỉ: Bình lợi, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
- Tel, Fax: 0613971269
- email: info@nhanloc.net
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất&nbsp;c&aacute;c loại premix vitamin, kho&aacute;ng cho gia s&uacute;c gia cầm, thủy sản chất lượng tốt, gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&yacute;</p><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</p><p>C&ocirc;ng ty TNHH Nh&acirc;n Lộc</p><p>DT: 0613971269</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top