Premix Vitamine và Khoáng tổng hợp cho cá da trơn, gia súc, gia cầm

  • Thread starter Thanhlongmar
  • Ngày gửi
T

Thanhlongmar

Guest
#1
<h2>Premix Vitamine v&agrave; Kho&aacute;ng cho c&aacute; tra c&aacute; basa</h2><p><br /><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i C&Ocirc;NG TY TNHH TM QUỐC TẾ LONG ANH đang l&agrave; đối t&aacute;c chiến lược của Tập Đo&agrave;n ZAGRO SINGAPORE ở thị trường Việt Nam, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang độc quyền ph&acirc;n phối c&aacute;c sản phẩm của ZAGRO ở thị trường Việt Nam</strong></p><p><strong>Tập đo&agrave;n ZAGRO l&agrave; một tập đo&agrave;n tầm cở quốc tế, được th&agrave;nh lập từ năm 1953 tại Singapore, uy t&iacute;n v&agrave; kinh nghiệm đ&atilde; rất nhiều năm trong lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp, nu&ocirc;i trồng. <a href="http://www.zagro.com/"><strong>www.zagro.com</strong></a> </strong></p><p> </p><p><strong>Cung cấp c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm ch&iacute;nh:</strong></p><p><strong>- Premix Vitamine v&agrave; Premix Kho&aacute;ng cho thức ăn c&aacute; da trơn, c&aacute; basa.</strong></p><p><strong>- Premix Vitamine v&agrave; Premix Kho&aacute;ng cho thức ăn gia s&uacute;c, gia cầm</strong></p><p><strong>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i củng đang t&igrave;m c&aacute;c đối t&aacute;c, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; hứng th&uacute; để hợp t&aacute;c với ch&uacute;ng t&ocirc;i ph&aacute;t triển thị trường nh&oacute;m sản phẩm n&agrave;y ở thị trường miền t&acirc;y, Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết sẽ mang đến lợi &iacute;ch cao, hiệu quả v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i cho c&aacute;c bạn.</strong></p><p> </p><p><strong>Mọi th&ocirc;ng tin để t&igrave;m hiểu về sản phẩm, t&iacute;nh hiệu quả, chất lượng, c&aacute;ch sử dụng, qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ nhanh ch&oacute;ng với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua th&ocirc;ng tin</strong></p><p> </p><p align="center"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LONG ANH</strong></p><p align="center"><strong>VPGD: 273/28 B&agrave;u C&aacute;t, Phường 12, T&acirc;n B&igrave;nh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong></p><p align="center"><strong>Điện thoại: 08.62924166 Fax: 08.62924165</strong></p><p align="center"><strong>Mail: </strong><a href="mailto:Longanhtrade@yahoo.com"><strong>Longanhtrade@yahoo.com</strong></a><strong> Web: </strong><a href="http://www.longanhgroup.com/"><strong>www.LongAnhgroup.com</strong></a></p><p align="center"><strong>Hoặc li&ecirc;n hệ với số Hotline: 0973 334420 gặp Mr Long để được tư vấn trực tiếp</strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LONG ANH
- Địa chỉ: 273/28 Bàu Cát, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại: 0862924166 - Fax: 0862924165
- email: Longanhtrade@yahoo.com
 

#2
Quý công ty xin cho biết thêm giá cả, khối lượng trên mỗi loại bao bì. Công thức pha trộn. Cách mua bán như thế nào. Có chi nhánh ở những đâu. Để anh em dể tham khảo! Nếu có thể cho em xin chi tiết vào email lethaicuong2011@yahoo.com.vn
 
Top