Quýt Bắc Sơn

  • Thread starter nguienphat22
  • Ngày gửi
N

nguienphat22

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Phát
- Địa chỉ: Tân Thành- Bẵc Sơn- Lạng Sơn
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: mjnhphat1@yahoo.com
================================

Cứ đến m&ugrave;a Qu&yacute;t v&agrave;o cuối năm ở Bắc Sơn ch&uacute;ng t&ocirc;i nhộn nhịp bu&ocirc;n b&aacute;n qu&yacute;t. Nếu ai c&oacute; nhu cầu mua h&agrave;ng đặc sản n&agrave;y v&agrave;o cuối năm th&igrave; xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i. <br />
 

Quảng cáoTop