Rắn Ri Voi Con Giống

Xuan Vu

_
Nông dân @
tôi vừa được 1 người bạn chuyển nhượng 20 con rắn ri voi , đang mang bầu,nó đẻ=với năm trước là 1 mẹ 20 con .Nhưng năm nay nó lớn hơn không biết nó đẻ bao nhiêu rắn con , chắc chắn là tôi nuôi không hết ,anh chị nào có muốn nuôi tôi bán cho. để kiếm tiền trầu ,SDT của tôi 0907938476
 


Last edited:

Bài viết tương tựTop