Rao bán Nhím gống (Nhím miền bắc) 2 tháng tuổi

  • Thread starter Nhím gống Binhdung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nhím gống Binhdung

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nhím gống Binhdung
- Địa chỉ: Số 5 Đào Duy từ - Phường Hải Tân - TP. Hải Dương
- Tel, Fax: 0948219078
- Email:
================================

Hiện nay tôi đang có 2 cặp nhím con 2 tháng tuổi(giống nhím mền bắc ) đã tráo gen để gây gống thành Nhím bố mẹ sinh sản.
- Nguồn gốc: Sinh sản từ Nhím bố mẹ lấy gống tại Sơn La.
- Nhận chuyển giao kỹ thuật nuôi và xây dựng chuồng trại đảm bảo hiệu quả và phát trển tốt.
Xin vui lòng liên hệ theo số đện thoại : 0948219078
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top