Rau tươi xuất khẩu

  • Thread starter haphuonganh
  • Ngày gửi
H

haphuonganh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hà Phương Anh
- Địa chỉ: 70 đường số 4 Gò Vấp TP HCM
- Tel, Fax: 62953769 ::: FaX
- email: dungluongthanh@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;</p><strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV-XD HỮU THINH</strong> ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;chuy&ecirc;n mua b&aacute;n &ndash; xuất nhập khẩu c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản, rau quả. Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang xuat khau c&aacute;c loai rau qua tuoi sang cac nuoc chau au nhu Phap, Đuc&hellip;Qui kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp; theo&nbsp;&nbsp; <strong>E-Mail</strong> :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:dungluongthanh@yahoo.com.vn">dungluongthanh@yahoo.com.vn</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:lknguyenanh@gmail.com">lknguyenanh@gmail.com</a> ; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:huuthinh.luong699@gmail.com">huuthinh.luong699@gmail.com</a>.<br /><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hoặc điện thoại:</strong> Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh 01667254416.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Trưởng ph&ograve;ng marketting 01663755051.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Văn ph&ograve;ng: 84-8-62953769. Fax: 84-8-62953769.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;H&agrave; Phương Anh.<br /><p>&nbsp;</p>
 

Top