Rong nho (Nho biển - Sea grape)

  • Thread starter sea grape
  • Ngày gửi
S

sea grape

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: sea grape
- Địa chỉ: 39 Huỳnh Thúc Kháng, q.9
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p><span style="color: #260d2c; font-size: 10pt"><div><span style="color: #260d2c; font-size: 10pt">Rong nho c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Caulerpa lentillifera J.A.g. &nbsp;từ l&acirc;u đ&atilde; được sử dụng phổ biến như một lọai rau ăn ở c&aacute;c nước, đặc biệt l&agrave; ở Philippines, Nhật Bản, &hellip;</span></div><div>Rong Nho Biển l&agrave; một loại thực phẩm thi&ecirc;n nhi&ecirc;n gi&agrave;u c&aacute;c kho&aacute;ng chất như : Iod, Fe, Ca, Mg, Na, K, vv &hellip; v&agrave; c&aacute;c Vitamin A,C rất cần thiết cho cơ thể con nguời ở mọi lứa tuổi .</div><div><br /></div><div>* <strong><span style="text-decoration: underline">T&aacute;c dụng của Rong Nho Biển</span></strong> : Rất tốt cho sức khỏe</div><div>-Ph&ograve;ng chống c&aacute;c bệnh như : Bướu cổ ,thiếu m&aacute;u ,suy dinh dưỡng&hellip;</div><div>-Gi&uacute;p việc nhuận trường ,kh&aacute;ng khuẩn đường ruột ,hấp thụ c&aacute;c kim loại độc hại trong cơ thể con người v&agrave; thải ra ngo&agrave;i qua đuờng b&agrave;i tiết.</div><div>-L&agrave;m đẹp da , chống l&atilde;o h&oacute;a v&agrave; chống b&eacute;o ph&igrave; &hellip;</div><div><br /></div><div><div><span style="color: #260d2c; font-size: 10pt"><div><strong><span style="text-decoration: underline">* C&aacute;ch d&ugrave;ng Rong Nho</span></strong> : Rất đơn giản v&agrave; phổ biến .</div><div><div>Rửa sạch bằng nước ngọt rồi ng&acirc;m v&agrave;o t&ocirc; nước đ&aacute; ,d&ugrave;ng trực tiếp như một dạng rau xanh với c&aacute;c loại nuớc chấm th&ocirc;ng thường :</div><div>-X&igrave; dầu + wasabi (m&ugrave; tạc) + chanh + đường.</div><div>-Sốt mayonnaise + tương ớt .</div><div>-Muối ti&ecirc;u chanh &hellip; tuỳ khẩu vị hoặc ăn k&egrave;m với c&aacute;c m&oacute;n&nbsp;ăn đ&atilde; được chế biến sẵn.</div><div><br /> *<strong><span style="text-decoration: underline">C&aacute;ch bảo quản Rong Nho</span></strong> : Dễ d&agrave;ng v&agrave; tiện lợi .</div><div>-<em>Đối với Rong tươi</em> : Thời gian bảo quản từ&nbsp;5 đến 7 ng&agrave;y .Rong được để nơi tho&aacute;ng m&aacute;t.<br /><strong><em>Ch&uacute; &yacute; : Kh&ocirc;ng để Rong trong tủ lạnh hoặc ngo&agrave;i nắng</em></strong><em>.</em></div></div><div><em>- Đối với Rong muối đ&oacute;ng g&oacute;i</em> : Thời gian bảo quản từ 2 đến 3 th&aacute;ng ,để nơi tho&aacute;ng m&aacute;t hoặc trong ngăn m&aacute;t của tủ lạnh .Khi d&ugrave;ng, vớt Rong trong bị ng&acirc;m v&agrave;o nước ngọt từ 2 đến 3 ph&uacute;t Rong sẽ tươi lại b&igrave;nh thường v&agrave; đưa v&agrave;o sử dụng.</div><div><br /></div></span></div></div><div><img border="0" style="margin: 0pt auto" src="http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/02/22/09/91271266806420.jpg" /></div><div><br /></div><div><img border="0" style="margin: 0pt auto" src="http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/02/22/10/89731266809060.jpg" /><br /></div><div><img border="0" style="margin: 0pt auto" src="http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/02/22/10/35681266809259.jpg" /><br /></div><div><img border="0" style="margin: 0pt auto" src="http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/02/22/10/19441266809276.jpg" /><br /></div><div><img border="0" style="margin: 0pt auto" src="http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/02/22/10/55321266809340.jpg" /><br /></div><div><br /></div><div><img border="0" style="margin: 0pt auto" src="http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/02/22/10/52711266809392.jpg" /><br /></div><div><img border="0" style="margin: 0pt auto" src="http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/02/24/10/21651266982355.jpg" /><br /></div><div>Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ đại l&yacute; ch&iacute;nh thức tại tp. Hồ Ch&iacute; Minh:</div><div><span style="background-color: #ffff00">www.tritinseagrapes.com</span><br /></div><div>39 Huỳnh Th&uacute;c Kh&aacute;ng, q.9,tp. Hồ ch&iacute; Minh.</div><div>hoặc: A12-07, cc Mỹ Kim, quận Thủ Đức, HCM.</div><div>ĐT: 0909 740940</div><div><br /></div><div>* Gi&aacute; b&aacute;n tại tp. Hồ Ch&iacute; Minh:</div><div>1. Rong tươi:</div><div>- Hộp 0,5kg: 75.000vnđ/1 hộp</div><div>- Hộp 1kg:&nbsp;&nbsp; 150.000vnđ/1 hộp</div><div>2. Rong muối:</div><div>- G&oacute;i 100gr:&nbsp; 20.000vnđ/1 g&oacute;i</div><div><br /></div></span></p>
 
Back
Top