Sách chuyên môn ngành thú y, chăn nuôi bằng tiếng Anh

1. Môn Sinh vật Chăn nuôi -+ Thú y:
http://www.bact.wisc.edu/MicrotextBo...eCellWall.html

http://www.textbookofbacteriology.net/


2. Môn Miễn dịch (ngành Thú y):

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv...m.TOC&depth=10

3. Dinh dưỡng thức ăn ( về Cá):

http://www.fao.org/docrep/X5744E/x5744e00.htm#Contents


4. Mon Dinh duong thuc an (CN + TY):
http://cnrit.tamu.edu/rlem/textbook/...r2.htm#index12


5. U.S. Food & Drug Administration
Center for Food Safety & Applied Nutrition
Foodborne Pathogenic Microorganisms
and Natural Toxins Handbook

http://www.cfsan.fda.gov/~mow/intro.html

6. FAO Animal production and Health papers
http://www.fao.org/ag/AGa/AGAP/FRG/libeleaga.htm

7. Terrestrial Animal Health Code 2003

http://www.oie.int/eng/normes/mcode/a_summry.htm

8. Trang web co khoang 59 quyen sach: http://www.emc.maricopa.edu/faculty/...versity_7.html

Book: Bacteriology
http://www.bact.wisc.edu/bact303/b1


Thu vien tai lieu

http://onlinebooks.library.upenn.edu/authors.html


Trang web co sach cho 5 mon: Mien dich, Vi sinh vat, Nam, Ky sinh trung va Virus

http://www.med.sc.edu:85/book/parasit-sta.htm
 


huhu có ai biết dinh dưỡng trong chăn nuôi gà thịt cho từng độ tuổi nhủ thế nào không?
 
Bác KhucThuyDu mà dịch ... hết sách này qua Tiếng Việt thì quả là công đức vô lượng .Thiện tai !
 
Dinh dưỡng cho gà các lứa tuổi

Nếu ban thanhvan111 là người chăn nuôi thì bạn cũng không cần biết chi tiết đâu (protein, năng lượng..), mà bạn chỉ cần mua cám hỗn hợp của các hãng mà chăn. Hoặc để tiết kiệm, bạn có thể tự phối chế theo gợi ý sau:
Nguyên liệu (%) . Các giai đoạn tuổi lần lượt như sau: 0-4 tuần tuổi, 5-8 TT, 9 TT đến thịt
Ngô 46 - 51 - 59
Cám gạo 20 - 18.3 - 14.3
Bột cá 6 - 6 - 4
Đỗ tương 14 - 11 - 12
Pro con cò 8- 7 - 6
Bột cá 2- 2- 2
Premix VTM 0.3- 0.3- 0.3
Premix khoáng 1 - 1.9 -1.9
Bột xương 2.4- 2.2 -2.2
Methionin 0.2 - 0.2 - 0.2
Lyzin 0.1- 0.1- 0.1
Tổng 100 - 100 - 100


<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-table-layout-alt: fixed; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 175.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=234>
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:line id=_x0000_s1026 style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" o:allowincell="f" to="166.95pt,26.4pt" from="-5.85pt,4.8pt"></v:line>​


</TD></TR></TBODY></TABLE>​
 
Last edited by a moderator:
sách tiếng Anh chuyên ngành chăn nuôi thú y

1. Dictionary of Vet Terms (T.điển thuật ngữ Thú y)

2. Veterinary Histology (NC mô thú y - hình ảnh)

3. Veterinary Parasitology: The Practical Veterinarian (Kí sinh trùng TY)

4. The Encyclopedia of Farm Animal Nutrition (Từ điển bách khoa Dinh dưỡng ĐV)

5. Book: Grazing Management (Quản lý đ.vật ăn cỏ)

6. Poultry Production in Hot Climates-2nd Ed. (Chăn nuôi gia cầm ở vùng khí hậu nóng)

7. Book: Nutrient Requirements of Swine (Dinh dưỡng cho Lợn)

8. Book: Nutrient Requirements of Dairy Cattle (Dinh dưỡng cho Bò sữa)

9. Book: Nutrient Requirements of Beef Cattle (Dinh dưỡng cho Bò thịt)

10. Book: Veterinary Practice Management: A Practical Guide

11. Book: The Complete Home Veterinary Guide (Chăm sóc, Thú y ĐV cảnh)

12. Sách: Sử dụng cây sắn làm thức ăn cho vật nuôii ở châu Phi (English version)

13. Book: Social Behaviour in Farm Animals (Tập tính bầy đàn ở vật nuôi)

14. Book: Biostatistics for Animal Science: An Introductory Text (Thống kê sinh học trong chăn n

15. Book: Dairy Goats, Feeding and Nutrition (Nuôi dưỡng Dê sữa)

16. Book: Farm Animal Metabolism and Nutrition (Dinh dưỡng và TĐC ở vật nuôi)

17. Forage Evaluation in Ruminant Nutrition (Đánh giá chất lượng cỏ làm thức ăn cho đ.v��

18. Book: Hormonal Regulation of Farm Animal Growth (Điều tiết hormone đến sinh trưởng vật

19. Book: Nutrient Digestion and Utilization in Farm Animals: Modelling Approaches

20. Book: Protozoal Abortion in Farm Ruminants (Sấy thai ở động vật nhai lại...)

21. Quantitative Aspects of Ruminant Digestion and Metabolism, 2nd ed (Dinh dưỡng & TĐC ở đ.vậ

22. Book: Resource Allocation Theory Applied to Farm Animal Production

23. Book: Ruminant Physiology (Sinh lý tiêu hóa, TĐC, sinh trưởng, sinh sản ở đ.vật nhai l

24. Book: Voluntary Food Intake and Diet Selection of Farm Animals, 2nd Edition

25. Book: Feeding in Domestic Vertebrates From Structure to Behaviour

26. Animal Domestication and Behavior (Tập tính Gia súc)

27. Các giống Dê trên thế giới (tiếng Anh)

28. Cẩm nang về Test và Vaccine chẩn đoán bệnh cho vât nuôi (English book)

29. Hỉnh ảnh về Phát triển của Bào thai ở Động vật có vú (English version)

30. Book: Tropical Animal Feeding (A manual for research worker)

31. Book: Current Protocols in Protein Science

32. Một số tạp chí tiếng Anh về Chăn nuôi - Thú y (full-text)

33. Sách Phân tích TĂ: "Current Protocols in Food Analytical Chemistry"

34. Book: Anti-Quality Factors in Rangeland and Pastureland Forages

35. The Rabbit - Husbandry, Health and Production

36. Book: Animal production based on Crop residues

37. Book: Overcoming constraints to the efficient utilization of agricultural by-products as animal feed

38. Book: Current Protocols in Pharmacology

39. Book: Current Protocols in Neuroscience

40. Current Protocols in Immunology

41. Book: Current Protocols in Cell Biology

42. Book: Current Protocols in Bioinformatics

43. Sách về Sinh học phân tử: Current Protocols in Molecular Biology

44. Tiếng Anh: Goat and Sheep Production

45. Small ruminant production in the developing countries (FAO)

46. Tiếng Anh: Cattle Production

47. Rabbit project development strategies in subsistence farming systems

48. Methods for establishing and evaluating a goat introduction project

49. The Complementarity of Feed Resources for Animal Production in Africa

50. Sheep and goat breeds of india - FAO

51. Embryo Transfer in Cattle (Cấy truyền phôi trên Bò) - FAO

52. Book: Tree foliage in ruminant nutrition

.....

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Nguồn: http://cnty.rumenasia.org


Enjoy!
 
pác quân có thễ cho bjk địa chĩ hoặc sdt dc k ?có gì gọi dt hõi cho tiện ấy mà !!!!!!! có lẽ phải cần pác giúp đỡ nhiều sau này rồi hihihihi bài viếc trên đọc mà chẵng hiểu nơi vì toàn tiến anh k af hjxc hjxc
 
Mấy cái này có trên wepsite của khoa chăn nuôi thú y- ĐH Nông lâm Huế trường ngày trước mình học đó, mình toàn download ở đây,rất hay đó các bạn.
 
Bạn có nhiều sách thật ,bạn có cuốn những kiểu cắt lông chó k?Mình tìm k có .Nếu biết chổ bán chỉ mình với.Thanks!
 
Xin sách

1. Dictionary of Vet Terms (T.điển thuật ngữ Thú y)

2. Veterinary Histology (NC mô thú y - hình ảnh)

3. Veterinary Parasitology: The Practical Veterinarian (Kí sinh trùng TY)

4. The Encyclopedia of Farm Animal Nutrition (Từ điển bách khoa Dinh dưỡng ĐV)

5. Book: Grazing Management (Quản lý đ.vật ăn cỏ)

6. Poultry Production in Hot Climates-2nd Ed. (Chăn nuôi gia cầm ở vùng khí hậu nóng)

7. Book: Nutrient Requirements of Swine (Dinh dưỡng cho Lợn)

8. Book: Nutrient Requirements of Dairy Cattle (Dinh dưỡng cho Bò sữa)

9. Book: Nutrient Requirements of Beef Cattle (Dinh dưỡng cho Bò thịt)

10. Book: Veterinary Practice Management: A Practical Guide

11. Book: The Complete Home Veterinary Guide (Chăm sóc, Thú y ĐV cảnh)

12. Sách: Sử dụng cây sắn làm thức ăn cho vật nuôii ở châu Phi (English version)

13. Book: Social Behaviour in Farm Animals (Tập tính bầy đàn ở vật nuôi)

14. Book: Biostatistics for Animal Science: An Introductory Text (Thống kê sinh học trong chăn n

15. Book: Dairy Goats, Feeding and Nutrition (Nuôi dưỡng Dê sữa)

16. Book: Farm Animal Metabolism and Nutrition (Dinh dưỡng và TĐC ở vật nuôi)

17. Forage Evaluation in Ruminant Nutrition (Đánh giá chất lượng cỏ làm thức ăn cho đ.v��

18. Book: Hormonal Regulation of Farm Animal Growth (Điều tiết hormone đến sinh trưởng vật

19. Book: Nutrient Digestion and Utilization in Farm Animals: Modelling Approaches

20. Book: Protozoal Abortion in Farm Ruminants (Sấy thai ở động vật nhai lại...)

21. Quantitative Aspects of Ruminant Digestion and Metabolism, 2nd ed (Dinh dưỡng & TĐC ở đ.vậ

22. Book: Resource Allocation Theory Applied to Farm Animal Production

23. Book: Ruminant Physiology (Sinh lý tiêu hóa, TĐC, sinh trưởng, sinh sản ở đ.vật nhai l

24. Book: Voluntary Food Intake and Diet Selection of Farm Animals, 2nd Edition

25. Book: Feeding in Domestic Vertebrates From Structure to Behaviour

26. Animal Domestication and Behavior (Tập tính Gia súc)

27. Các giống Dê trên thế giới (tiếng Anh)

28. Cẩm nang về Test và Vaccine chẩn đoán bệnh cho vât nuôi (English book)

29. Hỉnh ảnh về Phát triển của Bào thai ở Động vật có vú (English version)

30. Book: Tropical Animal Feeding (A manual for research worker)

31. Book: Current Protocols in Protein Science

32. Một số tạp chí tiếng Anh về Chăn nuôi - Thú y (full-text)

33. Sách Phân tích TĂ: "Current Protocols in Food Analytical Chemistry"

34. Book: Anti-Quality Factors in Rangeland and Pastureland Forages

35. The Rabbit - Husbandry, Health and Production

36. Book: Animal production based on Crop residues

37. Book: Overcoming constraints to the efficient utilization of agricultural by-products as animal feed

38. Book: Current Protocols in Pharmacology

39. Book: Current Protocols in Neuroscience

40. Current Protocols in Immunology

41. Book: Current Protocols in Cell Biology

42. Book: Current Protocols in Bioinformatics

43. Sách về Sinh học phân tử: Current Protocols in Molecular Biology

44. Tiếng Anh: Goat and Sheep Production

45. Small ruminant production in the developing countries (FAO)

46. Tiếng Anh: Cattle Production

47. Rabbit project development strategies in subsistence farming systems

48. Methods for establishing and evaluating a goat introduction project

49. The Complementarity of Feed Resources for Animal Production in Africa

50. Sheep and goat breeds of india - FAO

51. Embryo Transfer in Cattle (Cấy truyền phôi trên Bò) - FAO

52. Book: Tree foliage in ruminant nutrition

.....

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Nguồn: http://cnty.rumenasia.org


Enjoy!

Bạn có sách về kỷ thuật nuôi gà ta thịt theo qui mô công nghiệp không vậy.Nếu có bạn làm ơn gởi cho mình xin.Mail mình :nguyentoanpypk@gmail.com Chân thành cảm ơn bạn nhiều chúc bạn sức khỏe.
 
Tổng hợp sách chuyên ngành Chăn nuôi Thú y cực hay!
 
Last edited by a moderator:
bác khucthuydu công nhận pro thiệt, nhưng đọc xong, dịch xong nó chắc mọi thứ....về chầu trời hết luôn quá! hihi
 
Nếu bác KTD mà đọc hiểu được thôi cũng là công đức vô lượng rồi nên chuyện dịch là thuộc hàng Xa xĩ keke.... trong các môn lười học nhất là English. Có bác Quảng Hiệp may ra.
 
Back
Top