Sách kỹ thuật chăn nuôi thỏ

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI GIỐNG THỎ VIỆT NHẬT NINH BÌNH
- Địa chỉ: Xã Sơn Hà - Nho Quan - Ninh Bình
- Tel, Fax: 0302486532 ::: FaX 0303676334
- email: saothangnam_1@yahoo.com
================================

<p>T&ocirc;i gửi b&agrave; con cuốn s&aacute;ch kỹ thuật chăn nu&ocirc;i thỏ. B&agrave; c&ograve;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua thỏ giống b&aacute;n thỏ thịt xin li&ecirc;n hệ với chugns t&ocirc;i. Trại giống thỏ Newzealand Việt Nhật Ninh B&igrave;nh. Đại chỉ X&atilde; Sơn H&agrave; - Nho Quan -&nbsp; Ninh B&igrave;nh</p><p>Gặp Anh Sao ĐT 0985 222 342 <br /></p>
 
Sách kỹ thuật chăn nuôi cỏ
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI GIỐNG THỎ VIỆT NHẬT NINH BÌNH
- Địa chỉ: Xã Sơn Hà - Nho Quan - Ninh Bình
- Tel, Fax: 0302486532 ::: FaX 0303676334
- email: saothangnam_1@yahoo.com
================================

Tôi gửi bà con cuốn sách kỹ thuật chăn nuôi thỏ. Bà còn nào có nhu cầu mua thỏ giống bán thỏ thịt xin liên hệ với chugns tôi. Trại giống thỏ Newzealand Việt Nhật Ninh Bình. Đại chỉ Xã Sơn Hà - Nho Quan - Ninh Bình
Gặp Anh Sao ĐT 0985 222 342
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top