Sản xuất các loại CHÂN BỂ CÁ

sxdogo

Lữ khách
#1
<p>Cơ sở của ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang sản xuất c&aacute;c loại CH&Acirc;N BỂ C&Aacute; gồm: Kệ ch&acirc;n quỳ, Tủ gỗ tự nhi&ecirc;n, Tủ phong c&aacute;ch ADA. Xin mời c&aacute;c bạn gh&eacute; thăm website: http://gohoangduong.vn/do-go-my-nghe.aspx?id=NS1133<br /></p><p>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo một số h&igrave;nh ảnh sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i như dưới đ&acirc;y.&nbsp;</p><p><img width="472" height="312" border="0" src="http://gohoangduong.vn/product/imagesCQ5a.jpg" />&nbsp;</p><p><img width="472" height="312" border="0" src="http://gohoangduong.vn/product/imagesCQ2a.jpg" />&nbsp;</p><p><img width="472" height="312" border="0" src="http://gohoangduong.vn/product/imagesM1a.jpg" /></p><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoang Lich
- Địa chỉ: Ha Noi
- Điện thoại: 0978135777 - Fax:
- email: hoangkhaclich@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx