SẢN XUẤT VÀ CHÀO BÁN MỤN DỪA ÉP VIÊN COCO PEAT BLOCK , MỤN DỪA DẠNG RỜI SỐ LƯỢNG LỚN.

  • Thread starter HÆ°ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

HÆ°ng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hưng
- Địa chỉ: Bến Tre
- Tel, Fax: 0903720165 ::: FaX
- email: kimhung@ymail.com
================================

<span style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất, cung cấp mụn dừa &eacute;p vi&ecirc;n cocopeat block, mụn dừa rời số lượng lớn cho thị trường xuất khẩu v&agrave; nội địa. <p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">Ngo&agrave;i mục đ&iacute;ch sử dung để trồng c&acirc;y mụn dừa đang được sử dụng để l&agrave;m vệ sinh chuồng trại chăn nu&ocirc;i sạch sẽ v&agrave; kh&ocirc; r&aacute;o rất hiệu quả. Ở nước ngo&agrave;i, mụn dừa l&agrave; sản phẩm được người ta ưa chuộng d&ugrave;ng để thay thế m&ugrave;n cưa v&agrave; vỏ trấu cho c&ugrave;ng mục đ&iacute;ch vệ sinh chuồng trại n&ecirc;u tr&ecirc;n.<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">C&aacute;c c&ocirc;ng ty, đơn vị c&oacute; nhu cầu mua vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 0903720165. E-mail: </font><a href="mailto:kimhung@ymail.com"><font face="Times New Roman">kimhung@ymail.com</font></a><font face="Times New Roman"> <p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">C&aacute;m ơn đ&atilde; đọc tin.<p>&nbsp;</p></font></span>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top