SẢN XUẤT VÀ CHÀO BÁN MỤN DỪA ÉP VIÊN,MỤN DỪA RỜI SỐ LƯỢNG LỚN

  • Thread starter HÆ°ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

HÆ°ng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hưng
- Địa chỉ: Bến Tre
- Tel, Fax: 0903720165 ::: FaX
- email: kimhung@ymail.com
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất, cung cấp mụn dừa &eacute;p vi&ecirc;n cocopeat block, mụn dừa rời số lượng lớn cho thị trường xuất khẩu v&agrave; nội địa. Mụn dừa d&ugrave;ng để vệ sinh chuồng trại chăn nu&ocirc;i&nbsp;sạch sẽ v&agrave; kh&ocirc; r&aacute;o rất hiệu quả.&nbsp;Ở nước ngo&agrave;i người ta đ&atilde; sử dụng mụn dừa thay thế mạt cưa v&agrave; vỏ trấu cho mục đ&iacute;ch vệ sinh chuồng trại n&ecirc;u tr&ecirc;n.</font></span></p><span style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">C&aacute;c c&ocirc;ng ty, đơn vị c&oacute; nhu cầu mua vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 0903720165. E-mail: </font><a href="mailto:kimhung@ymail.com"><font face="Times New Roman">kimhung@ymail.com</font></a><font face="Times New Roman"> <p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">C&aacute;m ơn đ&atilde; đọc tin.<p>&nbsp;</p></font></span>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top