sang lại heo rừng giống f4 THUẦN CHỦNG ( RẤT ĐẸP)

  • Thread starter phÆ°Æ¡ng
  • Ngày gửi
P

phÆ°Æ¡ng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phương
- Địa chỉ: Tuy Hoa`- Phú yên
- Tel, Fax: ::: FaX 0935680008
- email:
================================

<p>T&ocirc;i c&oacute; trang trại heo rừng ở Ph&uacute; Y&ecirc;n , nay c&ocirc;ng việc l&agrave;m ăn bị ph&aacute; sản n&ecirc;n t&ocirc;i b&aacute;n to&agrave;n bộ bầy heo rừng giống thuần chủng , rất đẹp. với gi&aacute; rẻ b&egrave;o( thương lượng ) với số lượng 15 con heo n&aacute;i , 5 con &gt; 60kg ( lứa đẻ 8-10 con )con lại l&agrave; heo n&aacute;i tơ mới đẻ được 3 lứa. 1 con heo đực giống 80 kg. HEO được ti&ecirc;m vac xin đầy đủ , an to&agrave;n rau cỏ , c&aacute;m gạo. kh&ocirc;ng hề ăn sắn m&igrave; , thực phẩm tăng trọng.Heo con đẻ ra đẹp tuyệt , đặc biệt heo Mẹ rất hung.</p><p>LI&Ecirc;N HỆ TRỰC TIẾP: PHƯƠNG 0935680008. NO SMS , PLEASE!</p>
 
Back
Top