Sang nhuong Trang trại

  • Thread starter Trinh Xuan Tien
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trinh Xuan Tien
- Địa chỉ: Xa Tan khai, huyen Binh long, Tinh Binh Phuoc
- Tel, Fax: 0918845327
- Email:
================================

Sang nhuong hop dong thue 70 ha mat nuoc nuoi trong thuy san
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top