Sinh sản nhân tạo thành công cá Chốt Trắng

  • Thread starter tamcantho
  • Ngày gửi
Hôm qua 1/5/2010 Khoa Sinh Học Học Ứng Dụng - Đại học Tây Đô vừa cho sinh sản nhân tạo thành công cá Chốt trắng (Mystus planiceps, Cuvier và Valenciennes) nước ngọt và nước lợ 30 ppt. Dưới sự hướng dẫn của Thầy Nguyễn Thành Tâm và sinh viên thực hiện đề tài là Tống Duy Linh
 
Back
Top