So sanh giá trị của các loại Keo

  • Thread starter HuuDatBQL
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Hữu Đạt
- Địa chỉ: 754/2 Quang Trung - An Khê - Gia Lai
- Tel, Fax: 0979167961
- email: boy84gialai@yahoo.com
================================

<p>Ch&agrave;o c&aacute;c bạn!</p><p>C&aacute;c bạn cho m&igrave;nh biết tr&ecirc;n thị trường hiện nay, gi&aacute; trị sử dụng v&agrave; gi&aacute; trị thương phẩm của Keo Tai Tượng v&agrave; Keo Lai gi&acirc;m hom th&igrave; loại n&agrave;o tốt hơn. Keo hom th&igrave; sinh trưởng nhanh hơn Keo TT, điều n&agrave;y c&oacute; đ&uacute;ng kh&ocirc;ng (cũng phải t&ugrave;y điều kiện lập địa nữa chứ...)</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top