Thảo luận Tài liệu miễn phí: Quy trình chẩn đoán sớm bệnh Gumboro trên gà thịt thả vườn, cách nhận biết Gumboro và phát đồ điều trị theo các dạng bệnh tích.

Đặt vấn đề:
" Trong chăn nuôi gia cầm sản xuất thịt, do thời gian chăn nuôi không dài nên rất cần đến tốc độ lớn nhanh. Bà con chăn nuôi thường tăng cường các nguồn protein, năng lượng, vitamin để gia cầm tăng trưởng nhanh hết mức có thể.
Điều này là đúng khi tiến hành sản xuất theo quy mô công nghiệp. Tuy nhiên, việc tăng nhanh thời gian xuất chuồng sẽ không bao giờ đi đôi với quản lý dịch bệnh và sức đề kháng của vật nuôi.
Các bác sỹ thú y quan tâm đến việc miễn dịch trên gia cầm (từ gia cầm non đến khi xuất chuồng) và quản lý tất cả các dịch bệnh, hơn là tốc độ tăng trưởng.
Một trong những bệnh quan trọng, hàng đầu ảnh hưởng khi áp dụng phương pháp nuôi công nghiệp là bệnh Gumboro. Bệnh này gây suy giảm miễn dịch trầm trọng đến gia cầm non và ảnh hưởng đến tất cả các loại vaccine khi tạo ra miễn dịch chủ động sau này.
Do đó, việc nhận biết sớm và có phương án khi điều trị thích hợp là hết sức cần thiết để hạn chế đến mức tối đa việc ảnh hưởng đến thời gian xuất chuồng và quản lý dịch bệnh cho toàn đàn. "
 
Back
Top