Táo Phan Rang, đặc sản mới của Ninh Thuận

  • Thread starter DNTN NÔNG SẢN BÃŒNH MINH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

DNTN NÔNG SẢN BÌNH MINH

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DNTN NÔNG SẢN BÌNH MINH
- Địa chỉ: 68/22A Trương Định, Tp.PRTC, NINH THUẬN
- Tel, Fax: 0863.826899 - 0922 330 799 ::: FaX
- email: nongsanbinhminh@gmail.com
================================

<p>Cần b&aacute;n số lượng lớn c&aacute;c loại t&aacute;o của Phan Rang</p><p>Gi&aacute; tham khảo:</p><p>- T&aacute;o bơm (7-8 tr&aacute;i/kg): 11.000 đồng/kg</p><p>- T&aacute;o mơ (12-15 tr&aacute;i/kg): 8.500 đồng/kg</p><p>- T&aacute;o gi&oacute; (15-20 tr&aacute;i/kg): 6.000 đồng/kg</p><p>Giao h&agrave;ng tận nơi tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top