Tây Ninh, Mua Chim Trĩ

  • Thread starter nghung17
  • Ngày gửi
N

nghung17

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nghung17
- Địa chỉ: Tây Ninh
- Tel, Fax: 0989 365 345
- email: nghung17@yahoo.com
================================

T&ocirc;i cần mua Chim Trĩ giống: Trĩ đỏ, Trĩ 7 m&agrave;u.... Ai&nbsp;c&oacute; b&aacute;n xin h&atilde;y li&ecirc;n lạc qua điện thoại <strong><font style="background-color: #ffffff">0989 365 345</font></strong> gặp Hưng Email <a href="mailto:nghung17@yahoo.com">nghung17@yahoo.com</a> hoặc&nbsp; để lại ĐT, <font style="background-color: #ffffff">Email</font> li&ecirc;n hệ.
 
N

nghung17

Lữ khách
#2
Mua Chim Trĩ các loại
#####################################up######################################
 
K

kamtri1311

Lữ khách
#4
Dưới đây là báo giá tham khảo theo cặp, tùy thời điểm giá cả xê xích chút đỉnh, anh em vui lòng liên lạc mình để có giá tốt nhất. Trí: 0972.303.213. Chim con có chủng ngừa đầy đủ nha anh em. Xin cám ơn anh em.
Trĩ đỏ khoang cổ:
- Trưởng thành: 2 - 2.5 triệu /cặp (KHÔNG CẮT MỎ).
- 2 tháng tuổi : 0.6 - 0.8 triệu/cặp.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_m2K3502DPqU%2FSptLLe3ReTI%2FAAAAAAAABCA%2F3qumiAqiEbk%2Fs288%2FTri%2520DKC%2520male.jpg&hash=d80c0abda66b0353e832acf967842f18
proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_HbQ7fkNJ9fA%2FS8_2YWAQmbI%2FAAAAAAAAARs%2Fb5agVA-t_S0%2Fs400%2FTri%2520do%2520khoang%2520co%2520VN.JPG&hash=74300510cba67ea5d2e27ecfd5e0a0ab


Trĩ trắng:
- Trưởng thành: 4 - 5triệu /cặp.
- 2 tháng tuổi : 1.2 - 1.5 triệu/cặp.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_HbQ7fkNJ9fA%2FS0wyEBL-wbI%2FAAAAAAAAAMU%2Fo2Cl6TxYdDU%2Fs400%2FIMG_6030.JPG&hash=2e0f9caea6a7254d2dee4730c2c5d951


Gà lôi trắng
- Trưởng thành: 6 - 7triệu /cặp.
- 3 tháng tuổi : 2 - 2.5 triệu/cặp.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh4.ggpht.com%2F_HbQ7fkNJ9fA%2FS0wy-Hw7RII%2FAAAAAAAAAMw%2FDsPy_2uhKfo%2Fs400%2FIMG_0789.JPG&hash=1475f336da9d7e83d7b342c5929e1af7

Gà lôi trắng con
proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh4.ggpht.com%2F_HbQ7fkNJ9fA%2FS-Z7TOqlI7I%2FAAAAAAAAATI%2FkLawiuofytA%2Fs800%2FIMG_0103.jpg&hash=91f29e12a5b2b0acbc31e1a6006f7a93

proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh4.ggpht.com%2F_HbQ7fkNJ9fA%2FS-Z7TK2hqgI%2FAAAAAAAAATE%2FrdSYGyfk3-U%2Fs800%2FIMG_0102.jpg&hash=6a1451a93b3fd4f49a3b91465352eb0f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_HbQ7fkNJ9fA%2FS-Z7UPB3RcI%2FAAAAAAAAATQ%2F8mIKuwJvNWY%2Fs800%2FIMG_0106.jpg&hash=0f43ba8960df373644d4803068cd3ec9Trĩ 7 màu vàng
- Trưởng thành: 6 - 7triệu /cặp.
- 3 tháng tuổi : 2 - 2.5 triệu/cặp.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_m2K3502DPqU%2FSnufqm9vCrI%2FAAAAAAAAA3M%2FFUQ8e0WB88A%2Fs288%2FYellow%2520Golden%252003.jpg&hash=9df63a70b926cf53e8333f6061d1b324

proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_HbQ7fkNJ9fA%2FS0wyEl3T02I%2FAAAAAAAAAMg%2F_BPCEWPS1M0%2Fs400%2FIMG_6036.JPG&hash=e9140e656dd223fb41d3a9ff4853f23a


Trĩ 7 màu đỏ:
- Trưởng thành: 6 - 7triệu /cặp.
- 3 tháng tuổi : 2 - 2.5 triệu/cặp.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_m2K3502DPqU%2FSjDIMIHUORI%2FAAAAAAAAAXY%2FQxPsDeyRVRY%2Fs400%2FRed%2520golden%2520%252021.jpg&hash=1bc3bc5ea14b2e1a4e2b894f7968b28f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh4.ggpht.com%2F_HbQ7fkNJ9fA%2FS0wyZRAesRI%2FAAAAAAAAAMk%2FesMzF7WNNJc%2Fs400%2FIMG_1159.JPG&hash=378d4ba0cb14d49b5696031df4bcc456


Trĩ 7 màu xanh
- Trưởng thành: 10 - 12 triệu /cặp.
- 3 tháng tuổi : 4.5 - 5.5 triệu/cặp.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_HbQ7fkNJ9fA%2FSreTHsboLuI%2FAAAAAAAAACs%2FHBpwS9cezzQ%2Fs400%2FTri%25207%2520mau%2520xanh%25202.jpg&hash=453fff189d9237fc35870c09af11a119

proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_HbQ7fkNJ9fA%2FS0wyEBN9-VI%2FAAAAAAAAAMY%2FsM3dTBu6rXo%2Fs400%2FIMG_1163.JPG&hash=d843de2f49bbdda07aa40b228692f7ac
 
N

nghung17

Lữ khách
#5
Bác Trí ơi!
Sao không thể liện lạc được với Bác vậy?
Bác thử gọi cho Em xem 0989 365 345 Hưng
 

Quảng cáo

Top