TÊN VIỆT NAM CỦA CÁC LOẠI LAN RỪNG- CÁC BÁC THAM KHẢO NHA

  • Thread starter DaoGia
  • Ngày gửi
TÊN VIỆT CỦA LAN RỪNG – HOÀNG THẢO
Các bạn than mến,

Tôi xin cung cấp cho các bạn bản kê tên lan rừng Việt Nam (Giống Hoàng thảo) để các bạn tiện đối chiếu với tên khoa học (tên quốc tế).

Tôi tập hợp tư liệu này từ một vài trang web, vì vậy tôi phải tôn trọng tác giả, mặc dù các tác giả khác nhau lại có cách đặt tên khác nhau, trong này chủ yếu từ hai nhà thực vật học, đó là Giáo sư Phạm Hoàng Hộ và Giáo sư Trần Hợp. Tôi không biết nên xử dụng tên nào cho đúng nên cứ để nguyên như vậy để rộng đường dư luận. Các bạn cũng thấy, có tác giả đặt chung một tên cho một loài lan, thí dụ như lan “Thủy tiên” có tới ba tên khoa học khác nhau. Tôi cũng xin để nguyên như vậy để các bạn tham khảo. Theo bạn Phạm Thanh Hải, bạn đó đang soạn cuốn sách về lan rừng VN, đề cập tới khoảng 200 loài khác nhau, trong khi trong bản danh sách này chỉ có trên 100 loài, như vậy là còn thiếu nhiều. Hy vọng sau khi cuốn sách của bạn Phạm Thanh Hải được xuất bản thì sẽ đầy đủ hơn.STT TÊN VIỆT TÊN KHOA HỌC

HOOÀNG THẢO DENDROBIUM (DEN.)

1 Bạch hoa Den. hendersonii

2 Bạch nhạn Den. formosum

3 Báo hỷ Den. secundum

4 Bình minh, Hắc mao Den. williamsonii

5 Bù Đăng Den. infundibulum

6 Cánh sét, Vàng xoắn Den. ochraceum

7 Đạ tân Den. dataniense

8 Chuỗi ngọc, Đùi gà, Hoàng thảo gióng trúc Den. findlayanum

9 Đắc Min Den. indivisum

10 Đắc-lắc Den. daklakense

11 Đại giác, Hoàng thảo sừng Den. longicornu

12 Đơn cam Den. unicum

13 Điểu lan, Môi tơ Den. delacourii

14 Giả hạc, Lưỡng điểm hạc, Phi điệp Den. Anosmum

15 Hạch vĩ Den. aphyllum

16 Hoa cong Den. intricatum

17 Hỏa hoàng Den. bellatulum

18 Hỏa hoàng, Bạch hoàng Den. christyanum

19 Hoàng thảo đỏ Den. concinnum

20 Hoàng thảo lá kim Den. dentatum

21 Hồng Câu, Hồng Cầu Den. aduncum

22 Hồng tâm, Trinh nữ Den. virgineum

23 Hoàng thảo nhạn, U lồi, Trúc Phật bà Den. pendulum

24 Hoàng thảo nhụt Den. truncatum

25 Hoàng thảo vuông Den. hymenanthum

26 Hoàng thảo vôi, Sương mờ Den. polyanthum

27 Hoàng thảo xanh Den. oligophyllum

28 Hoạt lan, Bạch nhạn Den. wattii

29 Hương duyên Den. ellipsophyllum

30 Kèn Den. lituiflorum

31 Khánh hòa Den. khanhpaense

32 Kiều tím Den. amabile

33 Kiều trắng, Kiều vuông Den farmeri

34 Kim điệp Den. capillipse

35 Kim điệp, Hoàng lạp Den. chrysotoxum

36 Kim điệp, Long nhãn Den. fimbriatum

37 Lá cong Den. acinaciforme

39 Lá sợi Den. exile

40 Lan bang, Hoàng thảo Langbian Den. langbianense

41 Lan hương, Hoa treo Den. parciflorum

42 Lan Trăm, Móng rồng Den. nathanielis

43 Lan trăm, Nanh sấu Den. terminale

44 Long tu Den primulinum

45 Lộng lẫy Den. pulchellum

46 Mộ lan, Hoàng thảo bùn Den. lobbii

47 Móc áo, Xương khô Den. mannii

48 Mộc lan móc, Hoàng thảo móc Den. hamatum

49 Mộc lan rối, Hoàng thảo Bảo Lộc Den. pseudointricatum

50 Móng rồng Den. aloifolium

51 Móng rùa Den. anceps

52 Mũi câu, Tím Huế Den. hercoglossum

53 Nam bộ, Hoàng thảo hoa xanh Den. simondii

54 Nghệ tâm, Xinh xinh Den. loddigesii

55 Ngọc vạn pha lê, Hoàng thảo ngọc thạch Den. crytallinum

56 Ngọc vạn sáp, Hoàng thảo sáp Den. crepidatum

57 Ngọc vạn Tam đảo Den. henryi

58 Ngọc vạn vàng, Hoàng thảo hoa vàng Den. chrysanthum

59 Ngọc vạn vòi lục, Hoàng thảo cột vàng Den. chlorostylum

60 Ngọc vạn, Hoàng thảo vàng cam Den. chryseum

61 Ngũ tinh Den. wardianum

62 Nha Trang Den. sociale

63 Nhất điểm hoàng, Lụa vàng Den. heterocarpum

64 Nhất điểm hồng Den. draconis

65 Nhất hoa Den. uniflorum

66 Phi điệp trắng tím Den. transparens

67 Phi nữ, Hoàng thảo thõng, Thanh hắc lan Den. hemimelanoglossum

68 Phong phú, Tích tụ Den. cumulatum

69 Phương dung, Tam bảo sắc Den. devonianum

70 Rạng vàng, Xương rồng Den. cariniferum

71 Sa-lắc, Hoàng thảo trúc Den. salaccense

72 Sapa Den. Chapaense

73 Sợi gẫy, Tuyết lan Den. lomatochilum

74 Song hồng, Tím hồng Den. parishii

75 Sọc đỏ Den. umbonatum

76 Tai hổ Den. leonis

77 Thạch hộc vẩy, Hoàng thảo bẹ Den. perulatum

78 Thạch hộc, Hoàng thảo dẹt Den. nobile

79 Thái Bình Den. moschatum

80 Thanh hạc Den. cruentum

81 Thanh hạc Den. suzukii

82 Thanh hoàng, Hoàng thảo sợi Den. capillipes

83 Thu ý thảo Den. lowesii

84 Thủy tiên Den. amabile

85 Thủy tiên Den. thyrsiflorum

86 Thủy tiên Den. palpebrae (Trần Hợp)

87 Thủy tiên cam Den. thyrsiflorum

88 Thủy tiên hường, Hoàng thảo duyên dáng, Kiều tím Den. amabile

89 Thủy tiên mỡ gà Den. densiflorum

90 Thủy tiên râu mép, môi tơ Den. harveyanum

91 Thủy tiên trắng Den. farmeri

92 Thủy tiên tua, Hoàng thảo tua Den. harveyanum

93 Thủy tiên vàng Den. densiflorum

94 Tiểu điệp Den. jenkinsii

95 Tiểu hộc Den. podagraria

96 Tiểu thạch Den. parcum

97 Tiểu thiệt, Lưỡi thuyền Den. linguella

98 Tơ mành Den. pseudotenellum

99 Trần Kim Khánh Den. trankimianum

100 Trúc lan, Hoàng trúc lan Den. hancockii

101 Trúc mành, Hạt cườm Den. falconeri

102 Tuấn Anh Den. trantuanii

103 Từ ngọc Den. stuartii

104 Tuyết mai, Thạch hộc, Bạch câu Den. crumenatum

105 Vẩy cá, Vẩy rắn, Vẩy rồng Den. lindleyi

106 Vẩy rắn Den. jenkinsii

107 Vẩy rồng, Vẩy cá Den. aggregatum

108 Vũ nữ, Hoàng thảo xoắn Den. tortile

109 Ý thảo Den. gratiosissimum

110 Yểu điệu Den. venustum
26522694133_c687bd4c89_o.jpg

26522697173_82dc120338_o.jpg

26522706613_bec69a45b1_o.jpg

26522712593_a67854d92e_o.jpg

26522717943_193f1e9b66_o.jpg
 


Bài viết có ý nghĩa quá! Em đang cần cái này. Cảm ơn bác đã chia sẻ.
 


Back
Top