Thanh Lý 1 em gà cú chân xanh đang đổ lông Q12

  • Thread starter banut
  • Ngày gửi
B

banut

Lữ khách
#1
Do nhà trật quá:unsure:mình đành nhường lại 1 em gà mà mình thích cho Ae nào có vườn rộng mua về thả vườn chờ ngày đổ lông xong có thể đem sut tốt:rolleyes:các bạn có thể mang gà qua xổ để xem gà đá như nào nhé:B nó nạp liên tục,đá rất hay,né giỏi,mặt mày cay đắng lun;)gà nặng 1k8 vì đang đổ lông,Ae mang gà khoang 1k8 1k9 wa xổ nhé,sau đây là 1 số hình ảnh của em nó,có j Ae liên hệ cường(quận 12 (ngã 4 an sương) qua số Đt:0907010287 giá của em cú là 500k nhé Ae(không bớt được),và mình còn 3 em gà con 2 tháng tuổi lai mỹ từ 50>75 nhé 4xi/1e,có hình lun:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fimages_cache%2Fupload%2F6%2F276%2FLCw140_0.10459770_1_1.jpg%3Fr%3D700&hash=fd2cbb8979beb889c76d59780b82e254
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fimages_cache%2Fupload%2F6%2F276%2F73w140_0.10459851_1_1.jpg%3Fr%3D918&hash=d4fee89f8eaca4099b7fd26e1e9208f4
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fimages_cache%2Fupload%2F6%2F276%2FTLw140_0.10459867_1_1.jpg%3Fr%3D700&hash=8e22a500fd1e7ad509b7afe05733ed05
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fimages_cache%2Fupload%2F6%2F276%2FLCw140_0.10459918_1_1.jpg%3Fr%3D213&hash=6706c2bfb49e920d606e9e823fa6f76a
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fimages_cache%2Fupload%2F6%2F276%2FLCw140_0.10459946_1_1.jpg%3Fr%3D637&hash=f69337a908f25293bf8dc45b23b0d1ac
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fimages_cache%2Fupload%2F6%2F276%2FLCw140_0.10459962_1_1.jpg%3Fr%3D346&hash=2fd06c147cbf3fe18f4323975b7f2550
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fimages_cache%2Fupload%2F6%2F277%2FLCw140_0.10459988_1_1.jpg%3Fr%3D487&hash=6a2c60402517c0dad891a6f940d47bf7
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fimages_cache%2Fupload%2F6%2F277%2FLKw140_0.10459998_1_1.jpg%3Fr%3D700&hash=b5150295de06c1542840790efbc8a792
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fimages_cache%2Fupload%2F6%2F277%2FDAw140_0.10460022_1_1.jpg%3Fr%3D700&hash=412907bbacbe63174660a7da6c664732
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fimages_cache%2Fupload%2F6%2F277%2FLNw140_0.10460053_1_1.jpg%3Fr%3D992&hash=fe7b6001f969875c01cf0bb124c18419
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fimages_cache%2Fupload%2F6%2F277%2FLCw140_0.10460064_1_1.jpg%3Fr%3D992&hash=65aaae45dde84f0512c62b82699bc1ce
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fimages_cache%2Fupload%2F6%2F277%2F3Lw140_0.10460085_1_1.jpg%3Fr%3D992&hash=e622ba587d6f45db6e5e3d0d5ae382b5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fimages_cache%2Fupload%2F6%2F277%2FLCw140_0.10460100_1_1.jpg%3Fr%3D487&hash=554905808369f26bed575f9b94325e8a
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fimages_cache%2Fupload%2F6%2F277%2FCSw140_0.10460110_1_1.jpg%3Fr%3D832&hash=25c6448e564a93015af1082f541a9686
 

Last edited:

Đối tác


Top