thanh lý heo rừng

 • Thread starter tuanbuif
 • Ngày gửi
T

tuanbuif

Guest
HIỆN NAY TRẠI HEO RỪNG TAM ĐA ĐANG THANH LÝ 1 SỐ HEO RỪNG LAI(3 HEO NÁI 55-60KG/CON + 10 HEO LỨA 15-18KG/CON)
GIÁ BÁN 20.000.000đ
DSCF1127.jpg
 


Last edited by a moderator:
bán heo rừng thịt

HIỆN NAY TRẠI HEO RỪNG TAM ĐA ĐANG THANH LÝ 1 SỐ HEO RỪNG LAI(3 HEO NÁI 55-60KG/CON + 10 HEO LỨA 15-18KG/CON)

GIÁ BÁN 20.000.000đ(có thể mua lẻ từng con)
 
bán heo rừng thịt

HIỆN NAY TRẠI HEO RỪNG TAM ĐA ĐANG THANH LÝ 1 SỐ HEO RỪNG LAI(3 HEO NÁI 55-60KG/CON + 10 HEO LỨA 15-18KG/CON)

GIÁ BÁN 20.000.000đ(có thể mua lẻ từng con)
 
bán heo rừng

Trại heo rừng Tam Đa nhận cung cấp heo rừng giống: Heo con, heo nái, heo đực giống. giống đẹp, khỏe mạnh, có Chứng nhận nguồn gốc của Chi cục Kiểm lâm. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp heo rừng thịt khi có nhu cầu với giá cả phải chăng.

Hiên nay trại chúng tôi đang có 1 số heo rừng:


 • Heo con 7-10 kg/con
 • Heo lứa 15-18kg/con
 • Heo nái hậu bị: 18-25kg/con
 • Heo nái: 45-50kg/con
 • Heo đực 30-40kg/con; 70-75kg/con
Giá bán:


 • heo thịt 120.000đ/kg
 • heo nái giống 220.000 - 250.000đ/kg
 • heo đực giống 200.000đ/kg
 • HIỆN NAY TRẠI HEO RỪNG TAM ĐA ĐANG THANH LÝ 1 SỐ HEO RỪNG LAI(3 HEO NÁI 55-60KG/CON + 10 HEO LỨA 15-18KG/CON)
 • GIÁ BÁN 20.000.000đ
Xin liên hệ A.Tuấn 0983 686 290

Email: buitrungtuan_butchi@yahoo.com
Cám ơn đã quan tâm
 
bán heo rừng thịt

HIỆN NAY TRẠI HEO RỪNG TAM ĐA ĐANG THANH LÝ 1 SỐ HEO RỪNG LAI(3 HEO NÁI 55-60KG/CON + 10 HEO LỨA 15-18KG/CON)

GIÁ BÁN 20.000.000đ(có thể mua lẻ từng con)
 
bán heo rừng thịt

bán heo rừng thịt
<HR style="COLOR: #e1e1e1" SIZE=1>HIỆN NAY TRẠI HEO RỪNG TAM ĐA ĐANG THANH LÝ 1 SỐ HEO RỪNG LAI(3 HEO NÁI 55-60KG/CON + 10 HEO LỨA 15-18KG/CON)

GIÁ BÁN 20.000.000đ(có thể mua lẻ từng con)

Xin liên hệ: anh Tuấn 0983 686 290
 
HIỆN NAY TRẠI HEO RỪNG TAM ĐA ĐANG THANH LÝ 1 SỐ HEO RỪNG LAI(3 HEO NÁI 55-60KG/CON + 10 HEO LỨA 15-18KG/CON)
DSCF1127.jpg


GIÁ BÁN 20.000.000đ(có thể mua lẻ từng con)
Xin liên hệ: anh Tuấn 0983 686 290
 

HIỆN NAY TRẠI HEO RỪNG TAM ĐA ĐANG THANH LÝ 1 SỐ HEO RỪNG LAI(3 HEO NÁI 55-60KG/CON + 10 HEO LỨA 15-18KG/CON)
DSCF1137.jpg
 
THANH LÝ 1 SỐ HEO RỪNG LAI(3 HEO NÁI 55-60KG/CON + 10 HEO LỨA 15-18KG/CON)
DSCF1127.jpg


GIÁ BÁN 20.000.000đ(có thể mua lẻ từng con)
Xin liên hệ: anh Tuấn 0983 686 290
 
THANH LÝ 1 SỐ HEO RỪNG LAI(3 HEO NÁI 55-60KG/CON + 10 HEO LỨA 15-18KG/CON)
DSCF1127.jpg


GIÁ BÁN 20.000.000đ(có thể mua lẻ từng con)

Xin liên hệ: anh Tuấn 0983 686 290
 


Back
Top