THANH LÝ VƯỜN LAN 2NĂM TUỔI, CÂY TỐT . GIÁ RẺ

  • Thread starter daotue
  • Ngày gửi
D

daotue

Guest
#1
<p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất cần thanh l&yacute; vườn Phong lan gấp.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Quy m&ocirc;: 2000m2 trồng lan Mokara. Trồng được 2 năm, c&acirc;y ph&aacute;t triển tốt kh&ocirc;ng s&acirc;u bệnh, đang cho thu hoạch. Bao gồm c&aacute;c giống sau:</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- v&agrave;ng chanh: 900 c&acirc;y x 150.000 = 135.000.000 vnđ.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- V&agrave;ng nến: 300 c&acirc;y x 100.000 = 30.000.000 vnđ.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Trắng hồng: 300 c&acirc;y x 150.000 = 150.000.000 vnđ.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- T&iacute;m: 300 c&acirc;y x 150.000 = 45.000.000 vnđ.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Đỏ l&aacute; quặp: 500 c&acirc;y x 150.000 = 75.000.000 vnđ.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- V&agrave;ng mai: 900 c&acirc;y x 100.000 = 90.000.000 vnđ.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Ren red: 1650 c&acirc;y x 400.000 = 660.000.000 vnđ.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Tổng 4350 c&acirc;y. 1.080.000.000 vnđ.</span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" />GI&Aacute; THANH L&Yacute;: 500TR/VƯỜN<br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Tất cả đang cho thu hoạch. B&aacute;n lu&ocirc;n linh phụ kiện trồng lan, giới thiệu mối mua lan, giống lan.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Anh chị xem vườn tại B&igrave;nh chiểu, thủ đức Ngay đường B&igrave;nh Chiểu.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Mua nhanh gi&aacute; tốt. lưu &yacute; kh&ocirc;ng b&aacute;n lẻ.&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Lh: 0985479659. A tuệ. hoa hồng cho người giới thiệu.</span><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01047.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01046.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01045.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01043.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01042.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01041.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01040.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01038.jpg" /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01041.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01036.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01033.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01034.jpg" /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" src="http://i1212.photobucket.com/albums/cc459/daotue/vuon%20lan%20nha%20tho/DSC01044.jpg" /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/112938-Ban-gap-vuon-lan-dang-cho-thu-hoach-cay-tot-gia-tot#ixzz292QWshJf">http://agriviet.com/home/threads/112938-Ban-gap-vuon-lan-dang-cho-thu-hoach-cay-tot-gia-tot#ixzz292QWshJf</a></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dao tue
- Địa chỉ: tp hcm
- Điện thoại: 0985479659 - Fax:
- email: ddaoftueej@gmail.com