Thiết bị tự ghi nhiệt độ hiển thị số / dải đo -30 ~+60oC (-22 … 140oF)

  • Thread starter hoangan.jp@gmail.com
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty XNK Thiết Bị Đông Á
- Địa chỉ: 50 Nguyễn Viết Xuân -Thanh Xuân - Hà Nội
- Tel, Fax: 0422463722 - 0977261085
- email: hoangan.jp@gmail.com
================================

<p><span style="font-weight: bold; color: #ff0000; font-size: 18pt">Thiết bị tự ghi nhiệt độ hiển thị số / dải đo -30 ~+60oC (-22 &hellip; 140oF). </span><span class="spm-text"><br /> <font size="4">Model: EBI 20-T<br /></font> </span></p> <table width="448" cellspacing="3" cellpadding="0" border="0" style="height: 459px"> <tbody> <tr> <td class="spm-text"> <table width="100%" cellspacing="6" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td class="spm-text"><font size="4">H&atilde;ng sản xuất</font></td> <td class="spm-text"><font size="4"><a class="product_title" href="http://www.eievn.com/home/supply.asp?iSup=20"> EBRO - GERMAN</a></font></td> <td class="spm-text"><font size="4">Số lượt xem:388</font></td> <td><font size="4">&nbsp;</font></td> </tr> <tr> <td class="spm-text"><font size="4">Bảo h&agrave;nh</font></td> <td class="spm-text"><font size="4">12 th&aacute;ng</font></td> <td class="spm-text"><font size="4">&nbsp;</font></td> <td><font size="4">&nbsp;</font></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="spm-text"><font size="4">&nbsp;</font></td> </tr> <tr> <td class="spm-text"> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font size="4"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline">T&Iacute;NH NĂNG KỸ THUẬT:</span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font size="4"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'; font-weight: bold">- </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'">Khoảng đo:</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'"> -30 &hellip; +60oC (-22 &hellip; 140oF).</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font size="4"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'">- Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: <span style="text-decoration: underline">+</span> 0.5oC (-20 &hellip; +40oC) / <span style="text-decoration: underline">+</span> 0.9oF (-4 &hellip; +104oF); <span style="text-decoration: underline">+</span> 0.8oC (<span style="text-decoration: underline">+</span> 1.4oF) cho c&aacute;c khoảng đo c&ograve;n lại. </span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font size="4"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'">- Độ ph&acirc;n giải: 0.1oC (0.2oF)</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font size="4"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'">- Bộ nhớ: 1 k&ecirc;nh, 8000 kết quả đo.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font size="4"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'">- Chức năng nhớ: li&ecirc;n tục, điểm bắt đầu/dừng. </span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font size="4"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'">- Đầu đo: NTC. </span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font size="4"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'">- Tốc độ đo: 1 ph&uacute;t &hellip; 24 giờ. </span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font size="4"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'">- Nhiệt độ hoạt động: -30 &hellip; +60oC. </span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font size="4"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'">- Nhiệt độ bảo quản: -40 &hellip; +70oC. </span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font size="4"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'">- Hiển thị nhiệt độ Min/Max. </span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font size="4"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'">- Chống v&ocirc; nước, cấp bảo vệ: IP67.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font size="4"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'">-&nbsp;Vật liệu b&ecirc;n ngo&agrave;i: ABS. Theo ti&ecirc;u chuẩn DIN EN 12830</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font size="4"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'">- Pin: 3V lithium (CR2450), tuổi thọ pin &gt; 24 th&aacute;ng.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font size="4"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'">-&nbsp;K&iacute;ch thước: 69 x 48 x 22 mm. </span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font size="4"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'">- Trọng lượng: 45 gam</span></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><font size="4">&nbsp;</font></p> <p><font size="4">Li&ecirc;n hệ: Ms Ho&agrave;ng An</font></p> <p><font size="4">Chi tiết tại website: <a target="_blank" href="http://www.eievn.com/">www.eievn.com</a></font></p> <p><font size="4">&ETH;iện thoại: <span style="font-weight: bold">04.2246.3722- 0977.26.10.85</span></font></p> <p><font size="4">&ETH;ịa chỉ li&ecirc;n hệ: 50 Nguyễn Viết Xu&acirc;n - Thanh Xu&acirc;n - H&agrave; Nội</font></p> <p><font size="4">Chi tiết tại website: www.eievn.com</font></p> <br />
 
Back
Top