thiết kế sân vườn,tiểu cảnh,hòn non bộ

  • Thread starter tbmgroup
  • Ngày gửi
T

tbmgroup

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen binh
- Địa chỉ: thị trấn phùng_đan phượng_hà nội
- Tel, Fax: 04.6326.5020 ::: FaX
- email: ngocthang_bachkhoak9@yahoo.com
================================

<p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: black">Nh&agrave; vườn việt nam</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Verdana; color: black">T&ocirc;n vinh ng&ocirc;i nh&agrave; việt</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><em><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Địa chỉ:&nbsp; bảng điện tử_thị trấn ph&ugrave;ng_đan phượng_h&agrave; nội</span></strong></em><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><em><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Sđt:04.6326.5020sdđ:0904.996.6060985.806.999</span></strong></em><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><em><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Website:http://nhavuonvietnam. Com&nbsp; <a target="_blank" href="http://tbmgroup.co.cc/"><span style="color: #02339a">http://tbmgroup.co.cc</span></a></span></strong></em><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt">&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.quangcaosanpham.com/gian-hang/52954/xuong-san-xuat-do-go-dan-gian.html">http://www.quangcaosanpham.com/gian-hang/52954/xuong-san-xuat-do-go-dan-gian.html</a><em><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></strong></em></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><em><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Email: nhavuonvietnam@gmail.com</span></strong></em><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 18pt; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Verdana; color: black">Chuy&ecirc;n cung c</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: black">ấp:</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 18pt; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: black">_Sản Xuất, cung cấp c&aacute;c lọai đ&aacute; trang tr&iacute; tự nhi&ecirc;n, đ&aacute; non bộ,đ&aacute; k&iacute; c&acirc;y,đ&aacute; cảnh</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 18pt; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: black">_</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: black">trao đổi mua b&aacute;n c&aacute;c loại c&acirc;y cảnh,c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: black">_nhận đặt h&agrave;ng c&aacute;c sản phẩm trang tr&iacute; bằng composite,b&ecirc; tong,thạch cao Nh&agrave; H&agrave;ng, Trung t&acirc;m Thương Mại, Cao Ốc văn ph&ograve;ng</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: black"><br /> <strong><span style="font-family: Verdana">- Thiết kế thi c&ocirc;ng H&ograve;n Non Bộ, hệ thống Phun Nước Nghệ Thuật , Phun Sương</span></strong></span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Với mong muốn</span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">&nbsp;</span></strong></span><strong><span style="font-size: 22pt; font-family: Verdana; color: black">t&ocirc;n vinh ng&ocirc;i nh&agrave; việt nam</span></strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: black">Ch&uacute;ng t&ocirc;i Rất mong nhận được sự t&iacute;n nhiệm v&agrave; g&oacute;p &yacute; tr&acirc;n th&agrave;nh từ ph&iacute;a Q&uacute;y Kh&aacute;ch H&agrave;ng !</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p>
 

Top