THIẾT LẬP VƯỜN RAU SẠCH CHO NHÀ ĐÔ THỊ

  • Thread starter NGUYỄN THỊ Há»’NG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN THỊ HỒNG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN THỊ HỒNG
- Địa chỉ: Lớp RHQK52 - ĐH Nông Nghiệp Hà Nội
- Tel, Fax: 0984799270
- email: nghong.rhqk52@gmail.com
================================

<p></p><p><strong><font size="5">H&Atilde;Y ĐỔI MỚI!!!</font></strong></p><p><strong><font size="4" /><font size="4">bạn đang sống giữa kh&ocirc;ng gian đ&ocirc; thị ồn &atilde;, tấp nập. Vậy tại sao kh&ocirc;ng tạo một kh&ocirc;ng gian xanh trong l&agrave;nh để nghỉ ngơi, thư gi&atilde;n ngay tại ch&iacute;nh ng&ocirc;i nh&agrave; của m&igrave;nh???</font></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><font size="4">Với một khoảng s&acirc;n, khoảng ban c&ocirc;ng nho nhỏ hay một khu s&acirc;n thượng, bạn nghĩ sẽ l&agrave;m g&igrave; để tiết kiệm được một khoản chi ti&ecirc;u cho gia đ&igrave;nh, vừa đảm đựoc sức khỏe cho cả nh&agrave;, tạo một kh&ocirc;ng gian xanh xinh xắn, h&agrave;i h&ograve;a l&agrave; nơi bạn nghỉ ngơi, thư gi&atilde;n, đồng thời lại g&oacute;p phần cải tạo m&ocirc;i trường???</font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><font size="4">H&atilde;y thử tạo n&eacute;t mới cho ng&ocirc;i nh&agrave; của m&igrave;nh - một kh&ocirc;ng gian xanh l&agrave;m đẹp cho căn nh&agrave; từ ch&iacute;nh những loại rau xanh đơn giản, đồng thời lại TỰ CUNG CẤP ĐƯỢC RAU XANH CHO GIA Đ&Igrave;NH</font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><font size="4" /></span></p><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><font size="4">Vậy h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i - những kỹ sư tương lai chuy&ecirc;n ng&agrave;nh rau hoa quả v&agrave; cảnh quan: ĐT: 0984799270; email: </font><a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=mailto:nghong.rhqk52@gmail.com"><font size="4">nghong.rhqk52@gmail.com</font></a><font size="4"> để biết th&ecirc;m chi tiết.<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><font size="4">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể thực hiện:<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><font size="4">Tư vấn, hướng dẫn gia đ&igrave;nh c&aacute;ch thiết lập một vườn rau hữu cơ tại nh&agrave;<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><font size="4">Thực hiện trọn g&oacute;i việc thiết lập một vườn rau cho gia đ&igrave;nh.<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><font size="4">Nếu bạn c&oacute; y&ecirc;u cầu, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tư vấn cho bạn c&aacute;ch chăm s&oacute;c, trồng c&aacute;c vụ kế tiếp hoặc thực hiện , chuyển đổi c&acirc;y gi&uacute;p bạn.<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><font size="4">Việc thiết kế sẽ được thực hiện theo y&ecirc;u cầu của gia đ&igrave;nh, ph&ugrave; hợp với mức độ ti&ecirc;u d&ugrave;ng, kinh tế của gia đ&igrave;nh, đảm bảo đa dạng, sản phẩm tạo ra ho&agrave;n to&agrave;n bằng phương ph&aacute;p hữu cơ n&ecirc;n tuyệt đối an to&agrave;n, chất lượng<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><font size="4">Đặc biệt, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thiết kế gi&uacute;p bạn c&oacute;&nbsp;được một kh&ocirc;ng gian xanh h&agrave;i ho&agrave;, mang t&iacute;nh cảnh quan từ bằng ch&iacute;nh vườn rau n&agrave;y, v&agrave; điều tất nhi&ecirc;n l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tư vấn cho bạn c&aacute;ch duy tr&igrave; n&oacute;.<p>&nbsp;</p></font></span> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="4" /></p></span>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top