Thử lai tạo giữa chim bồ câu ta và bồ câu đua

Bồ câu đua là loài chim có kích thước lớn hơn chim bồ câu ta, chúng cũng khỏe hơn và khả năng miễn dịch tốt hơn so với các loại chim bồ câu pháp.

Bồ câu đua khác với bồ câu khác điển hình là phần đầu, mỏ. Bồ câu ta thì mắn đẻ, chim có kích thước nhỏ. Mình mới lại tạo thử xem con nó thế nào. Vì qua tìm hiểu thì chưa thấy ai đưa thông tin lên cả.

Mình sẽ cập nhật thêm về sau. Đây là hình ảnh cặp chim đang nuôi con được 3 ngày
»
26da9d2321ebc6b59ffa.jpg
 


File đính kèm

  • 6a3bc76270aa97f4cebb.jpg
    6a3bc76270aa97f4cebb.jpg
    121.9 KB · Lượt xem: 13
Mình thấy có người lai giữa dòng chim bồ câu TITAN và MIMAS có dòng con vưa to vừa đẹp, nên cũng ghép thử xem thế nào.
 


Back
Top