thu mua chồn nhung đen, con bọ

  • Thread starter Nguyá»…n Thị Thanh
  • Ngày gửi
N

Nguyễn Thị Thanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Thanh
- Địa chỉ: Thuận An - Bình Dương
- Tel, Fax: 01683687939. ::: FaX
- email:
================================

<span style="font-family: Arial; color: #000066; font-size: 14pt">T&ocirc;i c&oacute; nhu cầu mua chồn nhung đen v&agrave; con bọ để thuộc da xuất khẩu.Số lượng kh&ocirc;ng hạn chế&nbsp;<p>&nbsp;</p></span> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: Arial; color: #000066; font-size: 14pt">Bạn n&agrave;o c&oacute; sản phẩm thương phẩm xin li&ecirc;n hệ&nbsp;ở ph&iacute;a nam xin gọi số &nbsp;01683687939; ở ph&iacute;a bắc xin gọi số <span style="font-family: Arial; color: #000066; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">0935770525. Xin c&aacute;m ơn</span></span></p>
 

Đối tác


Top