THU MUA DE THIT VA CUNG CAP DE GIONG

  • Thread starter NGUYEN VAN THANH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYEN VAN THANH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN VAN THANH
- Địa chỉ: NHAN NGHIA LY NHAN HA NAM
- Tel, Fax: 0985277344 ::: FaX ::: FaX
- email: nguyen_thanh.2010@YAHOO.COM.vn
================================

CANTHU MUA&nbsp; DE VOI SO LUONG LON TU VAN KY THUAT VA CUNG CAP DE GIONG<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top