Thu Mua Dúi Thịt Tại Lào Cai

  • Thread starter Tay Bac
  • Ngày gửi
Tay Bac

Tay Bac

Lữ khách
#1
<p>Cần Thu Mua D&uacute;i Thịt Từ 800g/con&nbsp; Số lượng kh&ocirc;ng hạn chế . bac n&agrave;o c&oacute; h&agrave;ng l&agrave;m ơn li&ecirc;n hệ em :&nbsp; A Vinh&nbsp; . SĐT </p><p>0988 979 345 / 0946 939 268 <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A Vinh
- Địa chỉ: Bảo Yên _ Lào Cai
- Điện thoại: 0988979345 - Fax:
- email: taybac24121984@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop